Entrem a la recta final per a presentar la Renda, què has de fer si has tingut pagaments indeguts del SEPE?

El 30 de juny s'acosta, data final de la campanya de la renda d'aquest any.

La situació per a aquells treballadors que han estat en ERTO i han cobrat quantitats indegudes per part del SEPE, és complicada. És a dir, hi ha empleats que han percebut imports de més. Quins escenaris et pots haver trobat?

  • El primer, i més senzill, és aquell en el qual el SEPE va ser conscient del seu error de manera immediata, et va reclamar la devolució dels diners indegudament abonats i el va recuperar abans de l'1 de gener de 2021. En aquest cas pots presentar la declaració sense problema perquè l'Agència Tributària només t’exigirà pagar impostos sobre l’import net percebut una vegada restada la devolució.
  • El problema apareix en el cas que el SEPE no arribés a reclamar pel seu error o en el qual no ho fes fins ja començat 2021. En aquest cas, la informació financera del contribuent de la qual disposava Hisenda per la campanya de la renda incloïa l'abonament íntegre, incloent la quantia indegudament aportada, i Hisenda exigirà impostos per la xifra total, encara que el SEPE acabi reclamant al contribuent que retorni els diners.

Per exemple, un treballador que rebés 30.000 € de l’empresa i 7.000 del SEPE durant 2020,  hauria d'abonar un total de 6.686,99 € d'IRPF per una renda total de 37.000 euros en el conjunt de l'exercici. Però si el SEPE li hagués ingressat 5.000 euros addicionals per error, l'Agència Tributària exigirà a l'afectat que tributi per una renda de 42.000 € i li aboni 8.302,64 € en impostos malgrat que el SEPE li acabarà exigint que retorni els 5.000 € indegudament abonats. Per tant, com a treballador hauràs pagat de més per uns diners percebuts que tard o d’hora hauràs de tornar.

 

Què has de fer si has cobrat de més i el SEPE no t'ho ha reclamat?

L'Agència Tributària ha ideat un sistema que permet corregir la xifra cobrada per la qual es devia percebre, a fi que l'esborrany de la Renda només impliqui el pagament d'IRPF sobre la suma que s'acabarà conservant.

L'inconvenient és que pot ser que a dia d’avui no sàpigues l’import real que havies d’haver rebut del SEPE, ja que el SEPE no t’ha informat de res ni t’ha reclamat la suma que et va ingressar erròniament. Treball, no obstant això, va agilitzar el procés de revisió dels abonaments per a anar informant directament l'Agència Tributària de les quanties per les quals havia de cobrar l'impost de cara a la campanya de la renda.

L'enviament s'ha fet de manera progressiva en diversos paquets, la qual cosa ha provocat importants variacions en l'esborrany de la declaració dels contribuents en aquesta conjuntura en funció del moment en el qual l'hagin consultat o de l'encreuament de dades entre Treball i Hisenda.

En tots els casos, al consultar l'esborrany de la Renda al portal de l'Agència Tributària, aquesta assenyalarà a l'interessat que “es sol·licita informació addicional per al trasllat de dades fiscals corresponents al declarant”, entre els quals apareixerà un pagament del SEPE que pot revisar per a integrar a la declaració.

En accedir podrà comprovar-se que apareix consignat un pagament del Servei Públic d'Ocupació Estatal en concepte de “aturat”Al seu torn, figuren com a “despeses deduïbles” 123,78 € (és un exemple). Aquest import és l'aportació de la suma corresponent a les quotes a la Seguretat Social.

Una vegada acceptat la seva incorporació a l'esborrany, s'obre un avís que informa que “vostè ha percebut del SEPE prestacions derivades d'un Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO)”. I afegeix: “L'import que vostè haurà de consignar a la seva declaració d'IRPF, serà la diferència entre la quantia que va percebre inicialment per ERTO i la que ha de reintegrar (import regularitzat).”

Després d'acceptar, s'accedeix a una finestra amb el títol “Rendiments del treball: regularitzacions d'ERTO”. Figuren en ella les “prestacions percebudes pel contribuent, pagades pel SEPE”, detallant la quantia rebuda en l'exercici (per exemple1.710,62 €); la retenció practicada (que és zero, per la qual cosa figura en blanc); les despeses deduïbles (els 123,78 € per a la Seguretat Social); i les reduccions aplicades (també zero i en blanc).

Just sota, sota l'epígraf “Regularitzacions de pagaments realitzats pel SEPE”, s'indiquen les “quanties indegudament percebudes, pagades pel SEPE corresponents a ERTO”. Figurarien aquí 1.183,53 €, que és la suma dels 1.710,62 rebuts i els 123,78 de quotes.

La clau està en la casella justament inferior, “imports a declarar com a percepcions de desocupació abonades pel SEPE”, de la qual s'aclareix que “aquest import es traslladarà a la declaració com a resultat del procés realitzat pel SEPE”.

És aquí on ha de figurar la quantia que originalment s'havia d'haver rebut, i per la qual s'ha de tributar efectivament. S'obren aquí varies vies d'actuació, en funció de les circumstàncies de cada contribuent:

  • Una primera opció, que ha estat més comuna segons avançava la campanya i l'intercanvi de dades entre les diferents administracions, és que la casella aparegui ja informada, indicant per exemple que el contribuent només ha de tributar per 509 euros. Això vol dir que l'Agència Tributària ja ha rebut la informació del SEPE i que n'hi ha prou amb acceptar per a accedir a l'esborrany amb les dades definitives.
  • En segon lloc, si la casella està en blanc, però el SEPE t’ha reclamat ja la devolució dels diners corresponents n'hi ha prou amb restar aquesta xifra a la inicialment percebuda i escriure el resultat en aquesta casella perquè l'esborrany reculli la informació precisa.
  • Una tercera opció, en cas de no haver rebut aquesta informació per part del SEPE, és tractar d'aconseguir-la a través del seu web on, en alguns casos, en l'apartat de “Rebuts de nòmines” apareix un avís informant de la quantia del cobrament indegut que s'ha rebut.
  • La quarta possibilitat és que la casella continuï buida, el SEPE no s'hagi comunicat amb el contribuent i en el seu web tampoc figuri informació sobre el pagament indegut. En aquest cas, el consell de l'Agència Tributària ha estat el d'apurar tot el possible els terminis de presentació de la Renda a l'espera de comptar amb les dades per algunes de les vies apuntades.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top