Entra en vigor la nova Direcció Electrònica Habilitada Única (DEHú)

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) va anunciar que, a partir del passat 6 de setembre del 2021, totes les notificacions i comunicacions de la AEAT estaran disponibles també a través de la Direcció Electrònica Habilitada única (DEHú) i de la Carpeta del Ciutadà.

Recordem que les notificacions emeses per la AEAT estaven disponibles a la Direcció Electrònica Habilitada (DEH) a la qual s’accedia a través de la Seu Electrònica de la AEAT. Això canvia amb l’entrada en vigor de l’article 42 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, que estableix que tota notificació l’emissor de la qual pertanyi a l’àmbit estatal es posarà a disposició de l’interessat a través de la Direcció Electrònica Habilitada única. Així mateix, els emissors d’àmbit estatal podran notificar a la seva seu electrònica o seu electrònica associada de manera complementària la posada a disposició a la Direcció Electrònica Habilitada única.

Cal destacar que, a la DEH s’hi envien per comparèixer únicament les notificacions electròniques, a la DEHú s’hi enviaran totes les notificacions, tal i com s’està fent actualment a la Seu electrònica i a la Carpeta Ciutadana.

Es tindrà accés a les notificacions dipositades per l’Agència Tributària a la DEHú per dues vies:

  • A través de la DEHú, autenticant-se amb el certificat electrònic o Cl@ve PIN.
  • A través de serveis web per la descàrrega massiva de notificacions ofert per la DEHú.

Amb la finalitat de donar temps per l’adaptació dels desenvolupaments necessaris, hi haurà un període transitori durant el qual es mantindrà l’enviament de les notificacions a la DEH. Al finalitzar aquest període transitori que finalitzarà el 4 d’abril del 2022 durant el qual es mantindrà l’enviament de les notificacions a la DEH. Al finalitzar aquest període transitori l’Agència Tributària deixarà d’enviar notificacions a la DEH.

 

Què és la DEHú?
El servei de notificacions electròniques de la DEHú facilita als ciutadans la posada a disposició, accés i compareixença a les seves notificacions o comunicacions emeses pels diferents Organismes Emissors de les Administracions Públiques. Des d’aquest portal, els usuaris poden gestionar les notificacions que encara estiguin pendents de comparèixer, consultar notificacions que ja hagin estat comparegudes i consultar o llegir les seves comunicacions.

 

Com s’accedeix a la DEHú?
L’accés al portal es realitza mitjançant la identificació amb els següents sistemes electrònics d’autenticació:

  • Certificat digital o DNI electrònic.
  • Clau pin.
  • Clau permanent

Els organismes  públics que poden emetre notificacions que es dipositaran en aquesta DEHú són els diferents ministeris, els governs regionals o autonòmics, els ajuntaments, les diputacions provincials, els cabildos insulars, entitats locals menors, mancomunitats de municipis, universitats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) així com altres organismes.

 

Vols que des de TAX et gestionem les notificacions electròniques?
Des de TAX oferim aquest servei de recepció i vigilància de les notificacions electròniques.

Ens n’ocupem
Vigilem la direcció electrònica habilitada per la AEAT i la Seguretat Social per enviar notificacions i comunicacions informatives als titulars.

Ens responsabilitzem
Assumim la responsabilitat informant de cada nova notificació o comunicat en el moment de produir-se.

Solucionem
Generem valor i seguretat per la teva empresa, minimitzant els recursos dedicats a controlar les notificacions de la AEAT i de la Seguretat Social.

Quins avantatges obté la teva empresa contractant el servei a TAX?

  • S’anul·la el  risc fiscal. Contractant el servei, la teva empresa no depèn d’un procés de vigilància manual que comporta errors i despeses superiors, és el teu assessor TAX qui es responsabilitza d’accedir a les notificacions corresponents.
  • Comunicació immediata. TAX es compromet a informar a la teva empresa, de manera garantida, instantània i fefaent, de tota notificació i dels tràmits oportuns per així evitar que corrin els terminis de qualsevol possible reclamació que sigui necessària realitzar davant la AEAT o la Seguretat Social.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top