Encara tens temps fins al 23 de gener de 2024 per a reclamar les despeses de la teva hipoteca (si aquesta és anterior al 2019)

Què són les despeses hipotecàries?

Són les despeses que abonem quan signem la nostra hipoteca, com ara despeses de notaria, registre de la propietat, taxació de l'habitatge o gestoria per a realitzar la tramitació del préstec.

Què puc reclamar?

Actualment la jurisprudència és unànime i permet reclamar les despeses d'hipoteques anteriors al 2019. Concretament:

  • 50% de les despeses de notaria.
  • 100% de despeses de registre de la propietat.
  • 100% de despeses de taxació.
  • 100% despeses de registre.

Com saber si puc reclamar?

Tot això s’aplica a les hipoteques signades abans de juny de 2019, ja que la Llei de Contractes de Crèdit Immobiliari, que va entrar en vigor el 16 de juny de 2019, estableix qui ha d'assumir cada despesa de formalització de la hipoteca. Sempre que el repartiment previst es respecti, no hi ha res a reclamar, ja que a les hipoteques més recents els bancs assumeixen les despeses de notaria i d'inscripció en el registre de la propietat, així com les despeses de la gestoria que s'encarregui dels tràmits, mentre que el comprador es fa càrrec de les despeses de taxació de l'immoble (hi ha entitats que fins i tot ho assumeixen voluntàriament), així com pagar les còpies de l'escriptura que sol·liciti.

Quin termini tinc per a reclamar?

Es poden reclamar les despeses hipotecàries fins al 24 de gener de 2024. Si no ho fas abans d'aquesta data, ja no podràs perquè es compleixen els 5 anys de la declaració d’abusivitat de la clàusula per part del Suprem.

L’assegurança de prima única a la hipoteca, un altre abús:

Una altra reclamació relacionada amb hipoteques afecta a les assegurances de prima única: en molts contractes hipotecaris anteriors al 2019 s'obligava l'usuari, no sols a contractar una assegurança de vida vinculada a la hipoteca, sinó a pagar la totalitat de la prima de l'assegurança de vida en el moment de contractar-la. Aquest pagament, com a prima única, s'incloïa a més dins de la quantitat prestada, amb el que:

  • Per a l'usuari, augmenta el cost d'aquests diners, ja que ha d'augmentar la quota a pagar i els interessos reportats.
  • Per al banc, és un negoci rodó, perquè a més de cobrar d'una tacada l'import total de la prima, cobrarà els interessos de la quantitat.

No obstant això, les normes són clares en establir que els bancs no poden vincular assegurances als seus productes financers i no poden obligar a contractar l'assegurança de l'entitat financera.

Si et trobes en un d'aquests casos, posa't en contacte amb nosaltres i el nostre equip de TAX LEGAL t'assessorarà i ajudarà.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top