Els treballador@s no hauran de pagar l'IVA pel cotxe d'empresa

El Tribunal Suprem (TS) estableix que els treballador@s als quals l'empresa els cedeix un cotxe de manera gratuïta tant per a ús laboral com personal no han de pagar IVA per aquest vehicle, encara que la companyia s'hagi deduït a l'impost el cost d'aquest, en contra del criteri de la Inspecció tributària.

El Suprem recorda que un lliurament de béns o prestació de serveis de l'ocupador als empleats no pot considerar-se com una operació a títol onerós pel fet que, a l'efecte de l'IRPF, aquesta operació tingui la consideració de retribució en espècie. Només té consideració d'onerós si el treballador efectua un pagament a canvi del vehicle o si empra una part de la seva retribució monetària, que li és retreta del seu salari, per aquest.

Amb aquesta sentència, el TS fixa com a doctrina que la cessió pel subjecte passiu de l'ús d'un vehicle -afectat a l'activitat empresarial- al seu empleat per al seu ús particular, a títol gratuït, quan dit empleat no realitza cap pagament ni deixa de percebre una part de la seva retribució com a contraprestació i el dret d'ús d'aquest vehicle no està vinculat a la renúncia d'altres avantatges, "és una operació no subjecta a l'IVA, encara que per tal bé s'hagués deduït, també en aquest percentatge, IVA suportat pel rènting del vehicle".

Quina deducció s'aplica?

El TS també recorda que la Llei de l'IVA, en el seu article 95, estableix que la deducció només serà del 50% quan es tracti de vehicles de turisme, ciclomotors i motocicletes afectades al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

Necessites assessorament fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top