Els teus empleats teletreballen? Si és així, recorda que has de formalitzar un acord

Si la teva empresa està realitzant teletreball, recorda que el Reial decret llei 28/2020, de 22 de Setembre estableix l'obligació de realitzar un acord per al treball a distància entre empresa i treballador, que tenia previst un termini per al seu compliment i que preveu sancions en cas de no complir-se.

Què has de tenir en compte?
L'acord per al treball a distància entre empresa i treballador ha de realitzar-se per escrit, bé en el moment de la signatura del contracte de treball inicial, o bé pot realitzar-se en un moment posterior. Això sí, ha de formalitzar-se sempre abans que s'iniciï el treball a distància.

I el més important és que la Disposició transitòria primera del Reial decret llei 28/2020, de 22 de Setembre, que es refereix a les situacions de treball a distància existents abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma (13-10-2020), és a dir a aquelles empreses que ja tinguessin a empleats teletreballant, estableix com han de regular-se aquests casos.

I com ho has de fer en aquest cas?
Si tens empleats teletreballant, però no has establert un acord amb ells per al treball a distància, l'havies d'haver formalitzat en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor del RD indicat que va ser el 13/10/2020.

I si ja tenies acords de treball a distància de caràcter individual amb alguns empleats abans del 13/10/2020, també disposaves del termini de tres mesos per a realitzar les adaptacions d'aquests acords a la nova norma.

Si encara no ho has fet, t'aconsellem fer-ho, perquè que sinó et poden sancionar amb un mínim de 626 € i un màxim de 6.250. Si necessites ajuda per a elaborar aquest acord contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top