Els contractes formatius en alternança cotitzaran a temps complet a partir del proper 1 de juny

Si incorpores a la plantilla a alumnes amb contractes de formació en alternança has de saber que hauràs de pagar les seves cotitzacions a temps complet a partir del proper 1 de juny. Fins i tot, encara que treballin només a jornada parcial. Es tracta de la novetat més important recollida a la segona fase d’aplicació d’aquests contractes, i que ha estat recollida per la Seguretat Social a l’últim butlletí de notícies RED.

 

Això afecta als períodes de liquidació de gener del 2023 en endavant que es presentin a partir del juny del 2023. És a dir, tindran caràcter retroactiu, per la qual cosa si ja tens contractes de formació en alternança en els primers mesos de l’any hauràs de regularitzar aquetes cotitzacions.

 

Quines altres novetats entren en vigor l’1 de juny en relació amb els contractes en alternança?

  • Comunicació de les bases de cotització: Una altra novetat té a veure amb la comunicació de les bases de cotització d’aquests assalariats a la Seguretat Social. Hauran de ser comunicades a la Tresoreria, tot i que l’import coincideixi amb la base mínima.
  • No s’admetran liquidacions complementàries per increment de base: a partir del juny no s’admetran liquidacions complementàries per increment de base en els contractes formatius per alternança, excepte pel concepte d’hores extraordinàries; en aquest cas sí que s’admetran.

 

Què és un contracte de formació en alternança?

És un contracte formatiu que permet a la teva empresa contractar a assalariats de fins a 30 anys que es trobin cursant alguna formació relacionada amb la teva activitat del negoci. Per tant, aquest és el primer requisit per a poder-se acollir a aquest tipus d’acord. La resta són:

  • Que l’activitat de l’assalariat estigui directament relacionada amb els estudis que estigui cursant.
  • Que es designin dos tutors que realitzin un seguiment de la seva feina: un al centre educatiu i un altre al propi negoci.
  • Només es podrà signar una vegada amb cada persona i cicle formatiu.
  • La durada del contracte no pot ser inferior a tres mesos ni superior a dos anys.
  • El temps de treball queda limitat al 65% de la jornada completa durant el primer any, i al 85% de la mateixa durant el segon.

 

La retribució no pot ser inferior, en cap cas, al Salari Mínim Interprofessional (SMI) o al mínim fixat pel conveni col·lectiu, en els casos en què existeixi.

 

 

Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top