Els autònoms ja poden consultar cada mes la seva quota de manera telemàtica

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha posat en marxa un nou servei per a autònoms en la seva seu electrònica. Amb ell, els treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) podran consultar cada mes la quota que se li carregarà l'últim dia hàbil d'aquest mes.

 

Com fer la consulta?
1.- A través de la ruta: Ciutadans/Cotització
2.- A través de Ciutadans (seg-social.gob.es)

 

En què consisteix aquest nou sistema?
A partir del dia 26 de cada mes, tot treballador inclòs en aquest règim podrà comprovar la seva quota d'aquest mes. I, a més, obtindrà la informació de la quota corresponent a les eventuals liquidacions complementàries que també se li carregaran aquest mes.

I també podrà comprovar en qualsevol moment les quotes ja emeses per la Seguretat Social per al seu càrrec bancari des de juliol de 2018, data en què es va implantar el procediment d'emissió de deutes conforme als requisits establerts en la normativa SEPA, fins al mes anterior a la consulta.

Des de la Seguretat Social expliquen que aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagin estat efectivament pagades pel treballador. Pel que “no serveix per a acreditar que es troba al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social”, asseguren.

Igualment, subratllen que “la informació obtinguda a través d'aquest nou servei no podrà utilitzar-se, en cap cas, com a document per al pagament de quotes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top