Els arrendadors no hauran de tributar per les baixades de lloguer

L’ICAC, Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, acaba de confirmar a la seva consulta “sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per fer front als efectes de la crisi sanitària del COVID-19”, que les empreses propietàries d’immobles de lloguer no hauran de tributar per un ingrés no rebut, en cas de reduccions pactades en els contractes de lloguer per la COVID-19.

El canvi en la postura de l’ICAC és molt important pels petits negocis, tant per aquells que són petits tenidors i es dediquen al lloguer d’immobles, com pels que exerceixen la seva activitat en un establiment llogat. “Els arrendadors i arrendataris poden respirar una mica més tranquils. I és que a més del patiment que els ha provocat la pandèmia, han hagut de suportar el mal de cap addicional quan els seus assessors i auditors els van explicar que les condonacions o reduccions de lloguer que havien pactat a causa de la Covid-19 no suposarien, com pensaven, un menor ingrés (pels arrendadors) i una menor despesa (en el cas dels arrendataris), sinó que el seu efecte s’hauria de distribuir a la resta dels anys de contracte” explica en un comunicat l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF).

Aquesta situació estava motivada per dues consultes publicades per l’ICAC el 2011 i 2013, la primera en relació amb un període inicial de carència en un contracte de lloguer i la segona, referent a un contracte amb rendes anuals progressives. Aquestes consultes indiquen que les reduccions en les rendes del lloguer s’han de distribuir durant tota la durada del contracte.

En aquest sentit  el nou criteri adoptat recentment per l’ICAC permet, d’una banda, a les empreses arrendadores no haver de tributar per uns ingressos que no han rebut. Cosa que les beneficia a l’hora de presentar els seus tancaments comptables per calcular l’Impost de Societats, doncs no és el mateix presentar uns ingressos de 4.000 euros, que de 10.400 euros.

Ara, les empreses arrendadores i arrendatàries afectades hauran de refer les seves comptabilitats i el tancament de l’exercici 2020 per tal d’incorporar aquesta consideració als seus comptes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top