El Tribunal Constitucional elimina la llibertat horària (Catalunya)

El Tribunal Constitucional ha dictat una sentència que anul·la diferents aspectes dels horaris comercials fixats per la Llei Catalana de Comerç.

El Tribunal anul·la l’article referent al número d’hores setmanals que un comerç pot obrir, que passa de 75 a 90 hores tal com estableix la llei estatal.

A més, també anul·la l’altre article que fa referència a la llibertat horària dels establiments, i del límit de 150 metres quadrats per a comerços d’alimentació passa als 300 metres quadrats a tots els establiments.

La darrera afectació de la sentència fa referència als municipis turístics. Fins ara la Generalitat establia la categoria de municipi turístic per un període de 4 anys renovable. Amb la sentència del TC, l’executiu català continuarà atorgant la categoria, però tindrà caràcter indefinit. Els municipis que obtinguin la categoria només hauran de demanar pròrroga si es modifiquen les condicions.

La sentència manté vigents els articles de la normativa catalana sobre el dret del consumidor a ser atès en català i la recomanació de períodes de rebaixes. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top