El treballador ha de preavisar que està de baixa per incapacitat temporal

L'Audiència Nacional sentència que el fet que ja no existeixi l'obligació del treballador de lliurar el comunicat de baixa mèdica no significa que l'empresa no pugui obligar al treballador a avisar que li han donat la baixa (SAN 18 de desembre de 2023).

Es diferencia entre justificar l'absència i comunicar l'absència

El RD 1060/2022 elimina l'obligació de lliurament de còpia de la baixa mèdica, però una altra cosa diferent és avisar que està de baixa mèdica. D'aquesta manera, cal exigir al treballador que comuniqui aquesta situació de baixa. El preavís entra en el principi de la bona fe en l'exercici de les funcions a l'empresa i desenvolupament del servei, que resulta afectat per l'absència del treballador@.

Amb aquesta sentència, l'Audiència Nacional desestima la demanda del sindicat CGT on es pretenia eliminar l'obligació de preavisar de l'ús d'hores per a acudir al metge, acompanyar a familiars o l'inici d'un procés de IT. Així doncs, cal exigir al treballador que comuniqui que li han donat la baixa encara que ja no hagi de lliurar el comunicat de baixa, confirmació i alta mèdica.

Necessites assessorament laboral?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top