El TJUE amplia el termini per a reclamar les despeses hipotecàries

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) tomba el criteri seguit fins ara pel Tribunal Suprem i dona més temps als clients per a reclamar a la banca la devolució de les despeses hipotecàries. És a dir, la data límit que teníem fins a 23 de gener, s'amplia.

Què ha dit ara el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?

Conclou que el termini de prescripció per a demanar la devolució d'aquestes despeses comença una vegada que el client coneix que la clàusula del seu contracte és abusiva i els drets que té. Amb aquesta postura, corregeix al Suprem que va determinar que el termini de prescripció per a reclamar es va iniciar amb la seva sentència del 24 de gener de 2019 que va establir el repartiment de les despeses hipotecàries entre bancs i clients i, per tant, com el Codi Civil dona cinc anys per a reclamar (el català, dona 10 anys), la possibilitat d'actuar contra els bancs hauria prescrit aquest dijous 24 de gener.

Perquè sigui efectiu el termini de prescripció, aquest ha de donar suficient temps al client perquè, una vegada conegui els fets abusius i els drets que té, pugui recórrer.

Altres punts a tenir en compte:

Les entitats consideraven que el fet que a Espanya hi hagués una jurisdicció consolidada sobre el caràcter abusiu de les clàusula hipotecàries que imposaven el 100% de les despeses per la signatura del contracte al client ja era suficient perquè la persona conegués aquest abús i comencés a contra el termini de prescripció.

El TJUE indica que el client sempre està en una situació d'inferioritat enfront del banc i que no cal donar per fet que client conegui la jurisprudència en matèria dels seus drets.

El Tribunal s'oposa al fet que es pugui interpretar que el fet que hi hagi una jurisprudència sobre les clàusules abusives sigui ja prova suficient per a interpretar que el consumidor coneix l’abús de la clàusula i els drets que té sobre aquest tema.

Què succeeix ara?

El TJUE obre la porta al fet que més clients aconsegueixin la devolució i també puguin reclamar les despeses hipotecàries sense que el banc pugui argumentar que ha prescrit el termini per a reclamar.

Poden reclamar tots aquells amb una hipoteca prèvia a juny de 2019 (data en la qual va entrar en vigor la nova llei hipotecària que va imposar gairebé la totalitat de les despeses a la banca) en la qual les entitats li imposés el pagament de la totalitat d'aquestes despeses.

Què pots reclamar?

Actualment la jurisprudència és unànime i permet reclamar les despeses d'hipoteques anteriors a 2019. Concretament:

  • 50% de les despeses de notaria.
  • 100% de despeses de registre de la propietat.
  • 100% de despeses de taxació.
  • 100% despeses de registre.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top