El termini per a reclamar les despeses hipotecàries comença en anul·lar-se en ferm la clàusula abusiva

El Tribunal Suprem ha resolt que el termini de prescripció per a reclamar les despeses hipotecàries indegudament abonades per un consumidor quan la clàusula del contracte resulti ser abusiva començarà a comptar des del moment que hi hagi una sentència ferma que així ho declari. A partir de llavors, els usuaris tenen cinc anys per a reclamar.

la sentència 857/2024, del 14 de juny, el Ple de la Sala civil assumeix el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i reconeix, com a excepció, aquells casos en els quals l'entitat prestadora provi que el consumidor va poder conèixer en una data anterior que l'estipulació era abusiva.

Amb aquesta nova sentència el Suprem obre la porta a reclamar les despeses de les hipoteques més antigues, s'hagin o no acabat de pagar, sempre que hagin passat menys de cinc anys des de que un jutge declara abusiva la clàusula.

El Suprem segueix la línia marcada pel TJUE

El 25 d'abril de 2024, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va aclarir els dubtes les sobre el còmput del termini de prescripció de l'acció de restitució de quantitats, en l'àmbit de reclamacions en les quals es sol·licitava la nul·litat de la clàusula de despeses hipotecàries. Segons es va concloure, el dia inicial d'aquest còmput era la data de la fermesa de la sentència que declara la nul·litat de la clàusula.

Seguint aquesta doctrina, la Sala Primera del Tribunal Suprem manifesta que excepte en aquells casos en què l'entitat prestadora provi que, en el marc de les seves relacions contractuals, el consumidor va poder conèixer en una data anterior que aquesta estipulació (clàusula de despeses) era abusiva, el dia inicial del termini de prescripció de l'acció de restitució de despeses hipotecàries indegudament pagades per un consumidor serà el de la fermesa de la sentència que declara la nul·litat de la clàusula que obligava a tals pagaments. El Ple de la sala civil aplica així la decisió dictada l'abril passat pel TJUE.

La gran majoria dels jutjats i audiències provincials venien assumint el criteri ara assentat com a doctrina pel Tribunal Suprem (només quan es declara la nul·litat de la clàusula és quan ha d'iniciar-se el termini per a computar la prescripció a l'efecte de reclamar la devolució de les despeses). Aquesta sentència suposa una magnífica notícia, perquè les Audiències continuaven aplicant una interpretació restrictiva a la devolució, al considerar que aquest termini tenia el seu inici en la signatura del préstec. Amb aquesta nova sentència, el Suprem canvia el seu criteri.

El dia inicial del termini comença a comptar des que la sentència adquireix fermesa

Cal recordar que les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja esmentades neguen l'obligació que el consumidor conegui la jurisprudència vigent, i en tot cas, que existeixi no significa que, confiat en la bona fe del seu banc, es conforme amb aquesta resposta que li ponderava la validesa de la seva clàusula de despeses. Així doncs, es tracta d'un pas definitiu a favor dels consumidors enfront d'una controvèrsia suscitada per la majoria d'entitats financeres.

D'aquesta manera, les despeses hipotecàries pagades, ja siguin recents o de fa més temps, poden ser reclamats per abusius, fins i tot quan es tracta d'hipoteques ja amortitzades i cancel·lades. Pràcticament tot el que va signar una hipoteca amb el seu banc abans de la Llei hipotecària de 2019 va haver d'afrontar la factura del notari, gestoria, registre i taxació. La qüestió que quedava sense resoldre és la del termini per a reclamar unes quantitats que oscil·len entre 1.500 i 3.000 euros de mitjana. Ara aquesta sentència del Suprem aporta claredat i seguretat jurídica.

Necessites assessorament legal?

A TAX Legal podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top