El pressupost i el compte de resultats com a eines indispensables per definir els objectius de l’empresa

Després d’un 2020 on tot, absolutament tot, es va veure parat arran de la pandèmia, després d’un 2021 on tot i recuperar part de l’activitat social i empresarial encara vàrem anar a remolc de la Covid, i després d’un inici del 2022 prometedor però marcat encara per un escenari d’alta incertesa per la sisena onada, la crisi logística a nivell mundial i ara més recentment la guerra entre Rússia i Ucraïna, val la pena que les empreses facin un “pit-stop” com a la Fórmula 1 per tal de fer un estat de situació i avaluar els danys ocasionats fins al moment i fer un plantejament del futur a curt i a llarg termini.

Per això, tota empresa ha de tenir unes eines que li permeti prendre decisions basades en dades reals i no només en intuïcions (tot i que en moltes ocasions siguin certes). Per simplificar, l’objectiu final d’una empresa ha de ser guanyar diners i per aconseguir-ho l’empresari ha d’estructurar-ho perquè així sigui. Les eines que poden ajudar a assolir-ho, i el que acaba definint a una empresa, és un pressupost, un compte de resultats i un balanç. Aquest ha de ser el punt de partida de tot empresari.

Confeccionar el pressupost de l’exercici ha de ser imprescindible i ha de reflectir els objectius de l’any amb una previsió dels ingressos i de les despeses de la manera més detallada possible (per centre de cost, per botiga, per àrea de negoci,... en definitiva, detallat per a que a l’empresari li sigui útil per veure l’evolució del seu negoci). Aquest document hauria elaborar-se prèviament a l’inici de l’exercici, tot i que mai és tard per fer-ho. El pressupost serà a partir d’aquest moment i durant tot l’exercici el referent perquè serà el termòmetre de l’activitat amb el que comparar el compte de pèrdues i guanys real. El seguiment mensual o trimestral de la realitat amb el pressupost ha de convertir-se en una tasca obligatòria perquè l’anàlisi de les desviacions tan en la part d’ingressos com de despeses, ajudaran a la presa de decisions i en cas de ser necessari fer els canvis convenients per redreçar el rumb.

Un altre tema a tenir en compte és que el compte de resultats ha de reflectir una imatge fidel i transparent, evitant en tot moment la barreja de temes empresarials i personals perquè, com hem mencionat anteriorment, la finalitat és veure si s’obtenen o no beneficis d’aquesta activitat empresarial. Això significa que hi ha d’haver un correcte imputació de costos al compte de resultats de l’empresa ja que en determinades ocasions es cometen assignacions errònies com per exemple que els socis-treballadors s’assignin un salari “fora de mercat”, que les despeses imputades no estiguin relacionades al 100% amb l’empresa,...

I a tot això, se li afegeixen noves regles del joc i noves tendències que han accelerat la pandèmia, sobretot aquelles relacionades amb la transformació digital i amb nous escenaris relacionats amb el personal i la conciliació vida personal-professional (flexibilitat horària, teletreball,...). Qui no ho faci s’arrisca a quedar-se fora la cursa.

Des de TAX Economistes i Advocats aquest és un plantejament que portem al peu de la lletra, que apliquem a nivell intern i que encoratgem a tots als nostres clients a fer-ho, sigui quin sigui el seu volum, forma jurídica o sector.

 

Albert Güibas

aguibas@tax.es

Adjunto a Dirección

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top