El passaport Covid: què és, com s’obté i quan estarà disponible per poder viatjar per Europa

Què és el passaport Covid?
El certificat digital Covid, també conegut com a passaport Covid, té l'objectiu de facilitar la lliure circulació segura dels ciutadans dins de la UE durant la pandèmia de COVID-19.

El certificat no serà una condició prèvia a la llibertat de moviment ni se'l considerarà un document de viatge en sentit estricte. En definitiva, només servirà per a facilitar la mobilitat de les persones vacunades o que han superat la malaltia, però no tenir-ho no impedirà viatjar. Tenir-ho, en canvi, farà més ràpids tots els tràmits i evitarà haver de passar quarantenes.

Un certificat digital Covid és una acreditació digital de que una persona:

  • ha estat vacunada contra la Covid-19, o
  • s’ha realitzat una prova que ha donat resultat negatiu, o
  • s’ha recuperat de la Covid-19

Característiques clau del passaport Covid

  • Format digital o en paper
  • Amb codi QR
  • Gratuït
  • En la llengua nacional i en anglès
  • Segur i fiable
  • Vàlid en tots els països de la UE
  • La validesa és d’un any des de la seva expedició

Quan entrarà en vigor?
El passaport Covid estarà vigent a partir de l'1 de juliol en tots els països de la Unió Europea.

Com obtenir el passaport Covid?
Les autoritats nacionals són responsables de l'expedició del certificat. Podrà ser expedit, per exemple, per hospitals, centres de proves o autoritats sanitàries.
La versió digital pot emmagatzemar-se en un dispositiu mòbil. Els ciutadans també poden sol·licitar una versió en paper. Tots dos tindran un codi QR que contindrà informació essencial, així com un segell digital per a assegurar-se que el certificat és autèntic.

Quines dades inclou el passaport Covid?
El certificat digital verd conté la informació clau necessària, com el nom, la data de naixement, la data d'expedició, la informació pertinent sobre la vacuna / la prova / la recuperació i un identificador únic.

Els certificats només inclouran la informació limitada que sigui necessària, que no podrà ser conservada pels països visitats. A l'efecte de verificació, només es comproven la validesa i l'autenticitat del certificat, verificant qui l'ha expedit i signat. Totes les dades sanitàries romanen a l'Estat membre que va expedir el certificat digital verd.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top