El nou contracte fix-discontinu

Sens dubte, la nova regulació que el RD Llei 32/2021 (última reforma laboral) atorga al contracte fix discontinu ha estat focus de molt debat. I és que a través d'aquesta nova regulació de modalitat contractual que recull l'art. 16 de l'Estatut dels Treballadors l'executiu ha trobat la panacea contra la temporalitat que subjau al mercat de treball actual.

La fórmula no era tan complicada, fer desaparèixer el protagonista dels contractes temporals fins al RD Llei 32/2021, el contracte d'obra o servei, i que els supòsits de la seva celebració entressin dins de l'àmbit d'aplicació d'un contracte indefinit: el fix-discontinu. Obligadament això rebaixarà la temporalitat, però que tot siguin beneficis no és tan clar.

Vegem de manera sintètica com queda regulat el fix-discontinu després de la reforma laboral, que es centra en tres supòsits:

  • Treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada. Que segueix l'anterior esquema de fix-discontinu fins a la reforma.
  • Treballs de durada intermitent que no siguin estacionals
  • Treballs que tinguin la seva justificació en el marc d'una contracta mercantil.

Certament, recordar els fixos discontinus en el marc de les contractes ha suposat un avanç important, ja que anteriorment aquest tipus d'activitat s'emparava en el contracte d'obra, i a la finalització de la contracta obligadament calia rescindir la relació laboral amb l'empleat si no hi havia subrogació del servei.

Respecte a la modalitat en treballs de durada intermitent que siguin periòdics també ofereix molt joc. Pensem per exemple en una empresa que organitza esdeveniments o casaments, que tindria en aquesta modalitat de fix-discontinu una resposta a les seves necessitats sense haver d'extingir successius contractes d'obra i servei.

Ara bé, el fet que també una ETT pugui celebrar aquest tipus de contracte de treball en les diferents modalitats que recull l'article 16 és ja és un excés sense sentit. Com bé diu el seu nom, les ETT són empreses de treball temporal, i el que puguin celebrar un contracte indefinit com és el fix-discontinu trenca regles elementals, i és que podria començar a haver-hi casos de treballadors amb una enorme antiguitat encara sota el paraigua de l’ETT a tenor d'aquesta previsió.

Acabo amb una última precisió, i és que també serà important saber quan estem davant el supòsit de la contractació fixa-discontínua o de l'ordinària a temps complet. Pensem per exemple en l'abús que suposa que el temps d'inactivitat sigui mínim al llarg de l'any. Ja són casos on hauríem d'abandonar la figura del fix discontinu i dirigir-nos a la figura recollida a l'art. 12 ET d'un contracte indefinit a temps parcial encara que el còmput de referència per a establir aquesta parcialitat sigui anual. També hi ha hagut casos en que aquestes situacions la Inspecció de Treball ha requerit a convertir a aquests presumptes fixos-discontinus en ordinaris indefinits a temps complet. Per això és important aplicar bé els criteris de celebració.

En definitiva, s'acabarà en gran mesura amb la temporalitat que servirà per a penjar alguna medalla i complir exigències a Europa, però no s'ataca potser amb el més important, que és la precarietat.

 

Josep Mª Marsillo

jmmarsillo@tax.es

Advocat laboralista TAX

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top