Devolució de l’IVA suportat el 2022 en altres països de la Unió Europea. Ho pots sol·licitar fins el 2 d’octubre

Devolució de l’IVA suportat el 2022 en altres països de la Unió Europea.

 

T’informem que el proper 2 d’octubre finalitza el termini per a sol·licitar la devolució de l’IVA que empresaris o professionals establerts en territori espanyol hagin suportat durant el 2022 en un altre país de la Unió Europea, sempre que no s’hagin sol·licitat prèviament de manera trimestral. La sol·licitud de devolució s’ha de realitzar a través del model 360.

 

Els empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla presentaran la sol·licitud de devolució de les quotes suportades a la Península o a les Illes Balears a través d’aquest mateix formulari.

 

Termini de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s’iniciarà el dia següent al final de cada trimestre natural o de cada any natural i finalitza aquest any el 2 d’octubre del 2023.

 

Lloc i forma de presentació

La presentació del formulari 360 s’efectuarà amb caràcter obligatori per via telemàtica a través d’internet.

També es pot presentar a traves d’un tercer autoritzat. Per a fer-ho, aquest haurà d’estar autoritzat a rebre les notificacions telemàtiques del contribuent.

 

Quantia mínima de la sol·licitud de devolució

L’import total de la devolució demanada en una sola sol·licitud trimestral no podrà ser inferior a 400€, i quan el període de referència sigui tot l’any natural, no s’admetran les sol·licituds de devolució per import inferior a 50€.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top