Devolució de l’IVA suportat el 2020 a altres països de la Unió Europea

T’informem que el proper 30 de setembre finalitza el termini per a sol·licitar la devolució de l’IVA que empresaris o professionals establerts al territori espanyol hagin suportat durant el 2020 a un altre país de la Unió Europea, sempre que no s’hagin sol·licitat prèviament de forma trimestral. La sol·licitud de devolució s’ha de realitzar a través del model 360.

Els empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla presentaran la sol·licitud de devolució de les quotes suportades a la Península o a les Illes Balears a través d’aquest mateix formulari.

 

Termini de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s’iniciarà el dia següent al final de cada trimestre natural o de cada any natural i finalitzarà el 30 de setembre següent a l’any natural en què s’hagin suportat les quotes a què es refereix.

 

Lloc i forma de presentació

La presentació del formulari 360 s’efectuarà amb caràcter obligatori per via telemàtica a través d’Internet.

També es pot presentar a través d’un tercer autoritzat. Per a fer-ho, aquest haurà d’estar autoritzat per a rebre les notificacions telemàtiques del contribuent.

 

Quantia mínima de la sol·licitud de devolució

L’import total de la devolució demanada en una sol·licitud trimestral no podrà ser inferior a 400 €, i quan el període de referència sigui l’any natural, no s’admetran les sol·licituds de devolució per import inferior a 50 €.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top