Deduccions fiscals per I+D+i: què són i com aconseguir-les?

Existeixen deduccions fiscals per I+D+i regulades pels articles 35 i 39 de la Llei de l'Impost de Societats. A diferència d'altres ajudes públiques, aquestes poden aplicar-se de manera retroactiva, podent recuperar part dels diners invertits una vegada realitzada l'activitat d'innovació.

Actualment trobem deduccions lligades a la realització de:

  • Activitats d'innovació tecnològica (iT): per a projectes de millora a nivell tecnològic que suposin un avanç únicament dins de la pròpia empresa. En aquest cas, s'inclourien el desenvolupament de nous productes, processos de fabricació o sistemes que suposin una millora significativa respecte a l'existent.
  • Activitats de recerca i desenvolupament (I+D): per a projectes que suposin una novetat objectiva a través d'una millora tecnològica o científica que supera a l'existent en el mercat fins llavors.

Qui pot beneficiar-se d'aquestes deduccions?

Qualsevol empresa resident a Espanya, incloses pimes, microempreses i autònoms. Aquestes han d'estar subjectes a l'Impost de Societats i han d'haver invertit en alguna activitat d'I+D+i en els últims 18 anys.

Les empreses que hagin contractat un tercer per a realitzar aquestes activitats de recerca, desenvolupament o innovació tecnològica d'un projecte dut a terme a Espanya o a la UE també podran aplicar-se aquestes deduccions.

Actualment i gràcies a la Llei d'Emprenedors, és possible monetitzar la deducció fiscal si l'empresa no té beneficis o perquè disposa de resultats negatius anteriors que fan reduir la seva base imposable i no paguen quota del IS.

Quin és el percentatge de deducció?

Per a activitats de recerca i desenvolupament (I+D), el percentatge general de la deducció és del 25% de les despeses realitzades dins del període impositiu. Així i tot, si la inversió supera la mitjana de la realitzada en els dos anys anteriors, fins a arribar a aquesta mitjana s'aplicaria el 25% i a l'import que s'excedeixi, un 42%.

La Llei planteja addicionalment una deducció del 17% de les despeses de personal investigador i del 8% de les inversions en béns materials o actius no monetaris. En aquest cas, queden exclosos edificis i terrenys.

Finalment, la deducció per activitats d'innovació tecnològica (iT), el percentatge sempre és del 12%. Cal assenyalar que encara que a nivell comptable les deduccions per I+D+i tenen un impacte similar al de les subvencions, aquestes no tributen.

Com puc justificar aquestes deduccions?

Hi ha diversos mecanismes per a justificar aquestes deduccions davant l'Agència Tributària: les memòries tècniques, els certificats emesos per entitats acreditades i fins i tot les empreses poden obtenir per part del Ministeri un Informe Motivat Vinculant (que és concloent i vinculant per a l'Agència Tributària).

Des de Leyton, col·laborador de TAX, sabem que les deduccions fiscals per I+D+i permeten a les empreses continuar creixent, mantenir-les competitives i continuar innovant, independentment de la seva mida o sector. Els nostres equips estan a la vostra disposició per a ajudar-vos a aplicar amb total seguretat i tranquil·litat aquest incentiu fiscal.

 

Xènia Carballo

xcarballo@leyton.com

Partnership Developer LEYTON

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top