Deducció del sou dels autònoms administradors d’una societat

El Tribunal Suprem ha emès una nova sentència que reconeix per primera vegada el dret dels negocis a deduir a l’Impost de Societats el sou dels autònoms socis, fins i tot quan són administradors o consellers de l’empresa i tot i que no hagi estat aprovat en junta directiva.

 

L’última sentència emesa per l’Alt Tribunal el passat 27 de juny, que estableix jurisprudència, ha ampliat els supòsits en els quals una empresa pot deduir el salari que cobren els seus socis.

 

El juliol de l’any passat, el Tribunal Suprem va emetre dues sentències on va reconèixer obertament el dret de les petites societats a deduir-se com a despesa el sou de qualsevol dels seus socis, majoritaris o no.

 

Aquests dos pronunciaments del Suprem van obrir el camí, però fins aquell moment, només s’havia aconseguit que es considerés com a deduïble el sou dels socis que són treballadors, no els que són administradors.

 

En aquesta última sentència, el Tribunal Suprem ha fet un nou pas i ha admès per primera vegada com a deduïble el sou dels socis que són administradors o consellers de la societat.

 

Els negocis poden deduir el sou dels seus socis siguin treballadors, administradors o no

Fins ara, la deducció es podia practicar sense problema, sempre que el soci, fos majoritari o no, no fos conseller o administrador. És a dir que, tot i que fos soci era un treballador.

 

Amb aquesta nova sentència es parla del dret de les persones que administren la societat a deduir el seu propi sou i obre la porta a què no sigui necessari per la deduïbilitat de l’impost que el sou del soci hagi estat aprovat en Junta d’Administració.

 

Quines altres novetats ha inclòs la sentencia?

  • Les retribucions percebudes pels administradors d’un negoci i que constin comptabilitzades, acreditades i previstes als estatuts de la societat no constitueixen una liberalitat no deduïble pel fet que la relació que uneix els perceptors de les remuneracions amb l’empresa sigui de caràcter mercantil i que aquestes retribucions no haguessin estat aprovades per la junta general, sempre que dels estatuts es pugui deduir la manera i import d’aquesta retribució.
  • En el supòsit que la societat estigui integrada per un soci únic no es pot exigir el compliment del requisit de l’aprovació de la retribució als administradors a la junta general, per tractar-se d’un òrgan inexistent per aquests negocis, ja que a la societat unipersonal el soci únic exerceix les competències de la junta general.
  • Fins i tot en el cas d’acceptar-se que fos exigible legalment aquest requisit previst a la llei mercantil d’aprovar-se els sous en junta, el seu incompliment no pot comportar automàticament la consideració com a liberalitat de la despesa ni impedir la seva deduïbilitat.

 

Per tant, i després d’aquesta sentència, el Suprem ha flexibilitzat els requisits perquè el sou d’un soci d’una societat digui deduïble. Segons la llei, s’exigeix perquè sigui deduïble aquesta despesa que el sou hagi estat previst als estatuts -juntament amb la forma de retribució i la quantia - i que a més hagi estat aprovat en junta directiva.

 

Ara, el Tribunal Suprem entén que si consta en estatut que el càrrec d’administrador és retribuït i es precisa forma de pagar, l’acord és exigible, però no és un requisit per a negar la deduïbilitat. El sou ha d’estar registrat correctament a la comptabilitat i s’ha de poder justificar amb documents com l’extracte bancari.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top