Dates clau per a fer la declaració de la Renda

L'Agència Tributària ha publicat al seu web les dates clau de la campanya de la renda i patrimoni de 2023. Aquest any, la campanya s'iniciarà el 3 d'abril i finalitzarà l’1de juliol (per a tots els canals).

 

Dates claus de la campanya de la renda:

 • 3 d'abril de 2024: sol·licitud de l'esborrany i obertura del termini per a presentar la declaració de la renda per Internet.
 • 7 de maig de 2024: s'obre el termini per a presentar la declaració de la renda per via telefònica.
 • 25 de maig de 2024: sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la declaració de manera presencial.
 • 3 de juny de 2024: s'obre el termini per a presentar la declaració de manera presencial.
 • 26 de juny de 2024: finalitza el termini per a presentar la declaració per Internet si el resultat és a ingressar amb domiciliació a compte. També és l'últim dia per a sol·licitar cita prèvia per a realitzar la declaració per via telefònica o de manera presencial.
 • 1 de juliol de 2024: finalitza el termini per a presentar la declaració de la renda, per qualsevol de les vies.

 

Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

La normativa fiscal estableix que qualsevol persona que hagi guanyat més de 22.000 euros a l'any ha de presentar la renda. Si s'ha tingut més d'un pagador al llarg de l'any, llavors el límit baixa fins a 15.000 euros.

 

NOVETAT IMPORTANT PELS AUTÒNOM@S: tots els autònom@s estan obligats a fer la Declaració de la Renda independentment dels seus ingressos.

 

Quines són les principals novetats de la declaració de la renda?

 • Si ets autònom@ i tributes per estimació directa simplificada pots sumar 2.000€ a l’any de deducció per despeses de difícil justificació i s’aplicarà el 7%.
 • Si ets autònom@ et pots deduir fina a 4.250€ dels plans de pensions.
 • El tram autonòmic de l’IRPF serà deflactat pels residents de Madrid, Navarra, Aragó i el País Basc.
 • A més, el Govern ha fixat l’obligació de presentar la declaració de la renda a través d’internet (sempre que l’Administració asseguri l’atenció personalitzada als contribuents que precisin assistència per la seva complementació per aquests mitjans).
 • Compra de cotxe elèctric o infraestructura de recàrrega elèctrica: et pots beneficiar d’una deducció del 15% si la compra i la instal·lació són posteriors al 30 de juny del 2023.
 • Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Si compres accions o participacions d’una empresa de recent creació, se t’aplicarà una deducció del 50% (amb un límit de 10.000€ anuals).
 • Deduccions per maternitat a mares autònomes. 1.200€ sobre la renda, que es poden ampliar a 1.000€ per despeses de llar d’infants.
 • Donatius: les donacions a ONG i entitats religioses tenen una deducció de fins el 80%.
 • DEDUCCIONS PER ARRENDAMENTS D’IMMOBLES:
  • La reducció general del 50%, que abans era del 60%, s’aplica de manera general el 2024.
  • A més, es manté la reducció del 60% per aquells casos en què s’hagi realitzat alguna obra de rehabilitació en els dos anys anteriors a posar en lloguer l’immoble.
  • En mercats tensionats, s’estableix una reducció del 70% pels lloguers destinats a joves d’entre 18 i 35 anys.
  • Per últim, es contempla una reducció del 90% en els arrendaments de mercats tensionats, aplicable a contractes que presentin una rebaixa del 5% respecte al contracte anterior en zones on el mercat estigui sota pressió.
 • Aquest any també s’ha elevat el mínim exempt de retenció a compte de l’IRPF a 15.875€ anuals, coincidint amb la quantitat en què se situa el salari mínim interprofessional (SMI).
 • Aquest mínim exempt pot ser superior segons les circumstàncies familiars del contribuent, arribant a assolir els 19.262€ per a aquells treballadors amb dos fills o més i un cònjuge els ingressos del qual siguin inferiors a 1.500€ l’any.
 • Els plans de pensions ofereixen una important via de deducció. Els plans de pensions d’empresa permeten desgravar fins a 8.500€, essent aquesta l’aportació màxima permesa. A més, els contribuents poden aportar i desgravar-se un màxim de 1.500€ en plans de pensions individuals o el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, optant per l’import menor d’ambdós.
 • Les feines i serveis prestats a empreses a l’estranger, el límit de deducció és de 60.100€ a la declaració de la Renda 2024, sempre que les companyies es trobin a la Unió Europea.

 

Necessites assessorament?

A TAX podem ajudar-te a realitzar la declaració de la renda. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top