Cupons indústria 4.0 a la competitivitat empresarial (Catalunya)

L’objectiu dels cupons és la contractació de serveis d’assessorament externs realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

 

Quin és el termini?
Del 22 d’octubre del 2021, a les 9:00h, al 5 de novembre del 2021, a les 14:00h.

 

Qui són els beneficiaris?
Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb com a mínim 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

 

Quin és l’objectiu dels cupons a la indústria 4.0?
La concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa.

 

Quines línies subvencionables existeixen?

Cupó diagnosi indústria 4.0
Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa que inclogui la identificació d'oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.

Ajut màxim: 8.000 euros

Cupó implantació indústria 4.0
A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.

Ajut màxim: 20.000 euros

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top