Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa 2022 a Catalunya (pendent obrir convocatòria en breu)

Què són els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa?

Són uns cupons que ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Són uns ajuts únics que serveixen a les empreses per acompanyar-les a vendre a nous països, a implementar o desenvolupar noves tecnologies o a adaptar el seu model de negoci als canvis de l’entorn.

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023.

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a tres cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Tot i que els cupons d’aquest any presenten novetats, s’espera que s'exhaureixin en poc temps. Per això es important que, si hi estàs interessat, et preparis i triïs el cupó que més s’adapti a les teves necessitats.

 

Quins cupons puc escollir?

1. Cupons ACCIÓ per combatre el canvi climàtic

L’objectiu es avançar cap a la neutralitat climàtica de les empreses. Amb aquests cupons podràs identificar oportunitats d’innovació tecnològica per reduir les emissions o per disminuir la vulnerabilitat de l’empresa respecte l’emergència climàtica.

Les empreses beneficiàries podran desenvolupar les següents actuacions:

  • Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
  • Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
  • Definir una estratègia en sostenibilitat.
  • Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

Quantia de l’ajut: Màxim de 8.000 euros.

Destinataris: Pimes amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria.

 

2. Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0

Fer els primers passos per implementar tecnologies com la impressió 3D, el big data, la internet de les coses o la robòtica, entre d'altres, amb l'objectiu de millorar els productes, els serveis o els processos de l'empresa.

Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

  • upó de diagnosi indústria 4.0: Defineix el teu full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats per incorporar noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.
  • Cupó d'assessorament en la implantació indústria 4.0: Incorpora noves tecnologies. A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 a través de la realització de projectes i proves pilot.

Quantia de l’ajut: La quantia de la subvenció serà d'un màxim de 8.000 euros pel Cupó de diagnosi indústria 4.0 o d'un màxim de 20.000 euros pel Cupó d'assessorament en la implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. En el cas d'aquest darrer cupó (implantació), es pagarà una bestreta del 20% un cop rebuda la resolució.

Destinataris: pimes amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de 2 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

 

3. Cupons ACCIÓ a la innovació

Tenen per objectiu acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.

Una persona assessora experimentada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per explorar.

Quantia de l’ajut: Màxim de 8.000 euros.

Destinataris: Pimes (excepte les microempreses) amb establiment operatiu a Catalunya.

 

4. Cupons ACCIÓ a la internacionalització

Destinats a fer un pas endavant cap a l’expansió internacional de la teva empresa. Sigui per començar a fer un pla de promoció internacional, per subcontractar un Export Manager o per vendre on-line al món, aquests cupons són la teva finestra a l’exterior:

  • Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials.
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització.
  • Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.

Quantia de l’ajut: La quantia màxima de la subvenció és de 2.500 euros pel Cupó al pla de promoció internacional; de 8.000 euros pel Cupó a la subcontractació d'un Export Manager i de 6.000 euros al d’International eTrade.

Destinataris: Pimes amb seu operativa a Catalunya i que hagin facturat un mínim de 100.000 euros l’any 2021. Els Cupons al desenvolupament d'un pla de promoció internacional o a la subcontractació d’un Export Manager estan dirigits a empreses amb poca experiència exportadora (que encara no exportin o que ho facin fins un 25% de la seva facturació).

Pel que fa als Cupons International eTrade les empreses han de disposar d’un pla de promoció internacional i d’una pàgina web en un idioma estranger.

Les empreses beneficiàries poden rebre fins a dos Cupons ACCIÓ a la internacionalització, sempre que un d’ells sigui el Cupó International eTrade.

 

5. Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades

Destinats a accelerar la transformació digital de l’empresa. Contracta serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d'invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.

Amb aquests podràs fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d'altres.

Quantia de l’ajut: Màxim 10.000 euros. L'empresa beneficiària podrà rebre un sol cupó d’aquesta línia d’ajut.

Destinataris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Les empreses sol·licitants han d’acreditar un grau mínim de maduresa digital que correspongui als nivell iniciat, intermedi o avançat del Test d’autorientació digital.

 

Quan puc fer la sol·licitud?

Aquests ajuts encara no es poden demanar. La convocatòria dels Cupons ACCIÓ 2022 obrirà properament.

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i solen exhaurir-se en poc temps. Prepara't per sol·licitar el teu cupó consultant la documentació relacionada.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top