Convocatòria de subvencions per a la Transformació Digital del comerç i de la restauració de la ciutat de Barcelona

Beneficiaris: 

Les persones/empreses sol·licitants d´aquesta subvenció seran exclusivament els següents establiments comercials:

1- Establiments comercials individuals de venda al detall.

2- Parades de mercats municipals. Queden exclosos la resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall, com són els centres comercials, les galeries comercials o els recintes comercials.

3- Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:

Tallers i serveis de reparacions mecàniques, serveis fotogràfics i audiovisuals, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries, salons d’estètica i bellesa, servei de menjar preparat i càtering, bars i restaurants, així com clíniques veterinàries amb botiga física.

Aquests establiments comercials i de restauració hauran de disposar de local comercial situat a la planta baixa i/o a peu de carrer en la trama urbana a la ciutat de Barcelona.

 

Despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables per les accions de digitalització que es portin a terme estaran emmarcades dins d’una única modalitat, que preveurà la realització d’alguna o algunes de les següents accions de digitalització:

1-Estratègia de negoci

 • Elaboració de plans de negoci i transformació digital
 • Elaboració de plans de màrqueting i comunicació digital

2- Comunicació digital

 • Creació de continguts digitals
 • Gestió i publicació de continguts a Internet: web i notícies (bloc), xarxes socials (community manager), butlletins de notícies (newsletters)

3- Màrqueting digital

 • Publicitat a cercadors (SEM, Display, etc.)
 • Posicionament a cercadors (SEO)
 • Publicitat a xarxes socials (Social Ads)
 • Butlletins de notícies (newsletters)
 • Analítica web i de xarxes socials

4- Canals de venda en línia i omnicanalitat

 • Canal de venda online propi
 • Implementació de web de venda online (e-commerce)
 • Implementació d’aplicació de venda online (e-commerce)
 • Digitalització, gestió i publicació de catàlegs de productes
 • Integració amb operadors de logística i distribució, passarel·les de pagament, sistemes d'informació de l’establiment (gestió de clients, terminal punt de venda, gestió de magatzem i d'altres)
 • Integració de l’e-commerce amb Google Shopping, Facebook i Instagram.

5-Canal de venda online a través de plataformes existents (Marketplaces, Apps, i d’altres):

 • Subscripció a plataformes de venda online
 • Gestió i publicació de catàlegs en plataformes de venda online

No són despesa subvencionable:

 • Els impostos indirectes (IVA i altres) ni els impostos sobre la renda (IRPF).
 • La compra, lloguer, renting o leasing de HARDWARE

 

Import subvencionable:

La quantia de la subvenció serà del 50% del cost de projecte, amb un import màxim de 3.500,00.€ per sol· licitud.

 

Observacions:

Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de registre i fins l’exhauriment de la partida pressupostària.

Els serveis s’hauran d’haver rebut entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 i les factures hauran de tenir data compresa en aquest mateix període.

Es consideraran despeses subvencionables únicament les feines realitzades per altres empreses o professionals

 

Termini per presentar la sol·licitud:

Del 3 al 30 de maig del 2022.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top