Convocatòria d'ajuts als productors agraris (Catalunya)

Objectiu:
L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és compensar els productors agraris per la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea - Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19, adoptada el 19/03/2020 i modificada el 03/04/2020.


Beneficiaris i requisits:
Poden optar a aquests ajut tots els productors que hagin tingut un decreixement de facturació de, com a mínim, el 25% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril del 2021, en relació al mateix període de l'any 2019.


Termini per presentar la sol·licitud:
Hi haurà tres terminis per sol·licitar els ajuts corresponents a les donacions realitzades durant el 2021:

  • Primer termini: del 21 de gener a l'1 de febrer de 2021.
  • Segon termini: del 7 d'abril al 16 d'abril de 2021.
  • Tercer termini: del 17 de maig al 26 de maig de 2021.

 

Més informació: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut-productors-agraris-perdua-dingressos-canals-comercialitzacio/ 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top