Contracte de formació en alternança

El contracte de formació en alternança substitueix al contracte de formació i aprenentatge i permetrà a empreses i autònoms ampliar la seva plantilla. El seu objectiu principal és lluitar contra les altes xifres d’atur juvenil. 

 

Quines novetats aporta aquest tipus de contracte?

  • Les empreses de menys de 250 treballadors s’estalviaran les cotitzacions a la Seguretat Social i les de més de 250 treballadors tindran bonificades el 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes. 
  • Aquest tipus de contracte es podrà signar amb persones de qualsevol edat. Excepció: el límit d’edat per a signar-los serà de 30 anys per aquelles persones que tinguin especialitats formatives o certificats de professionalitat de nivell 1 i 2. 
  • Durant el primer any, un 35% de l’activitat es dedicarà a accions formatives, i un 65% a l’activitat laboral. El segon any l’activitat laboral suposarà un 85% i les accions formatives un 15%. 

 

Característiques destacades del contracte de formació en alternança

  • La Seguretat Social es farà càrrec de la despesa formativa del treballador a través de bonificacions a les empreses. 
  • Els centres de formació hauran de dissenyar plans ad hoc ajustant-se a les necessitats de les empreses que contractin aquests treballadors. 
  • El primer any, les empreses hauran d’assumir el 65% del salari base segons el conveni, i el segon, el 85%. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top