Contractació de personal: incentius per a les empreses

Amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació, la Seguretat Social posa a disposició de les empreses diversos ajuts a la contractació de treballadors. Es tracta de bonificacions que es basen en deduccions de la quota que s’ha de pagar per cada treballador per tal de disminuir les despeses de contractació que tenen les empreses. 

Els principals grups que tenen accés a aquests ajuts són: 

 • Persones amb discapacitat
 • Víctimes i persones en risc d’exclusió social
 • Treballadors procedents d’una ETT
 • Treballadors aturats de llarga durada
 • Conversió a contractes indefinits

 

Bonificacions per convertir un contracte en indefinit

 • Contractes de pràctiques, de relleu o de substitució per jubilació: per a empreses de menys de 50 treballadors. Podran gaudir de la bonificació durant 3 anys i serà de 500€ pels homes i de 700€ per les dones. 
 • Contractes per a la Formació en Alternança: es podrà gaudir durant 3 anys, amb una reducció en la quota empresarial de 1.500€ pels homes i 1.800€ per les dones. 

 

Bonificacions en contractes a persones amb discapacitat

 • Contracte indefinit per a persones amb discapacitat: les bonificacions pels menors de 45 anys son de 4.500€ pels homes i 5.350€ per les dones. Pels majors de 45 anys son de 5.700€ pels homes i per les dones. Si es tracta d’una discapacitat severa les quantitats varien, essent pels menors de 45 anys 5.100€ pels homes i 5.950€ per les dones, i pels majors de 45 anys 6.300€. 
 • Contracte temporal per a persones amb discapacitat: les bonificacions pels menors de 45 anys son de 3.500€ pels homes i 4.100€ per les dones, i pels majors de 45 anys son de 4.100€ pels homes i 4.700€ per les dones. Si es tracta d’una discapacitat severa les bonificacions son, per a menors de 45 anys 4.100€ pels homes i 4.700€ per les dones, i per a majors de 45 anys 4.700€ pels homes i 5.300€ per les dones. 
 • Bonificació del 100% de la quota per la contractació indefinida o temporal o per la conversió en indefinit de tots els contractes temporals per un Centre Especial d’Ocupació. 

 

Bonificacions en contractes per a la Formació en Alternança a joves menors de 30 anys aturats inscrits a l’Oficina d’Ocupació

 • Empreses de menys de 250 treballadors: 100%
 • Empreses de 250 treballadors o més: 75%

 

Bonificacions a aturats de llarga durada
La bonificació per a les empreses que contractin aturats de llarga durada té una durada de 3 anys i és de 1.300€ pels homes i 1.500€ per les dones a la quota anual a la Seguretat Social. 

Existeixen també bonificacions per contractació indefinida a col·lectius específics com els penats en institucions penitenciàries i menors en centres d’internament o contractacions a familiars del treballador autònom. 


Bonificacions en contractes per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

 • Contractes de substitució (descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l’embaràs o lactància): bonificació del 100% de la quota empresarial incloses com a contingències professionals i recaptació conjunta. Les persones contractades hauran d’estar inscrites com a demandants de feina i es mantindrà la reducció durant el temps que duri la situació. 
 • Contractes de substitució de treballadores víctimes de violència de gènere o de violència sexual que hagin suspès el seu contracte per executar el seu dret de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball. 

 

Bonificacions en contractes a treballadors procedents d’una ETT

 • Pels indefinits a treballadors procedents d’una empresa de treball temporal contractats en la modalitat de formació en alternança: 1.500€ pels homes i 1.800€ per les dones. Les persones contractades han d’estar inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i la bonificació es podrà gaudir durant 3 anys. 
 • Pels indefinits a treballadors procedents d’una ETT contractats en la modalitat d’adquisició de la pràctica: 500€ pels homes i 700€ per les dones. Aquesta bonificació és només per a empreses de menys de 50 treballadors i es podrà gaudir durant 3 anys. 

 

Bonificacions per a víctimes de tràfic d’éssers humans, violència de gènere, terrorisme i violència domèstica

 • Víctimes de tràfic d’éssers humans: les persones contractades hauran d’estar inscrites com a demandants de feina i la bonificació tindrà una durada de dos anys. Pels contractes indefinits serà de 1.500 euros i pels temporals de 600 euros. 
 • Víctimes de la violència de gènere o del terrorisme: pels contractes indefinits serà de 1.500€; per la conversió de contracte temporal a indefinit també de 1.500€; i pels temporals de 600 euros. En el cas dels dos primers, es tindrà la bonificació per 4 anys, mentre que en l’últim es gaudirà durant la vigència del contracte. 
 • Víctimes de violència domèstica: pels contractes indefinits serà de 850€; pels temporals de 600€; i per la conversió de temporal a indefinit de 850€. En referència a la durada, s’aplica la mateixa norma que en el cas anterior. 

 

Bonificacions en contractes a treballadors en risc d’exclusió social

 • La bonificació serà de 600€ pels contractes indefinits, de 650€ per la conversió de temporal a indefinit i de 500€ pels temporals. En les dues primeres situacions, es gaudirà durant 4 anys, mentre que en l’últim cas es gaudirà durant la vigència del contracte.  
 • Bonificacions procedents d’una empresa d’inserció: pels contractes indefinits el primer any és de 1.650€ i el segon, tercer i quart any és de 600€. Pels contractes temporals el primer any és de 1.650€ i el segon, tercer i quart any és de 500€. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top