Conseqüències de l’incompliment de la declaració responsable signada per a accedir a un ajut

La declaració responsable s’ha utilitzat des del principi de la pandèmia per tal que els autònoms puguin sol·licitar el cessament d’activitat, ajuts de les comunitats autònomes i altres prestacions i subvencions.

 

Què implica signar la declaració responsable?
La declaració responsable està regulada a la Llei 39/2015, i al signar-la els autònoms es comprometen a complir els requisits o normes que s’estableixen en aquest tràmit durant el temps en què gaudeixen de l’ajut, dret o tràmit.

Quan un autònom presenta la declaració davant l’Administració assegura que compleix els requisits per a sol·licitar un crèdit o un ajut o obtenir una llicència. Com a contrapartida, aquesta declaració permet a l’autònom agilitzar els tràmits i gestions.

 

Quines conseqüències té l’incompliment de la declaració responsable?

  • Segons l’Article 69, “la inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o informació que s’incorpori una declaració responsable o no presentar la documentació pertinent a l’Administració, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici o dret o activitat afectada”.
  • L’incompliment pot comportar responsabilitats penals, civils o administratives. Així, els autònoms que no compleixin els requisits, com a mínim hauran de tornar els diners rebuts i, a més, seran sancionats. Per aquest motiu és de vital importància que abans de signar, l’autònom s’asseguri de complir tots els requisits per accedir al tràmit.
  • En l’àmbit públic, l’incompliment podria derivar en la impossibilitat d’exercir el dret en qüestió i la devolució de la quantitat rebuda.
  • En l’àmbit privat, la declaració responsable està supeditada al contracte signat entre l’autònom i l’entitat privada, ja que no està recollida a la llei. Pot comportar la rescissió de contracte i també un delicte d’estafa o falsedat (Art. 10 del Codi Civil) en casos de crèdits, segona oportunitat o moratòries. 
  • A més de les sancions, durant el període de temps establert a les normes sectorials aplicables, l’autònom no podrà optar a cap procediment que tingui el mateix objecte.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top