Coneixes els avantatges del contracte de formació en alternança?

Un dels avantatges que el contracte de formació pot oferir a la teva empresa és poder aplicar el cost 0 € a les Assegurances Socials durant la vigència d'aquest contracte.

Quines bonificacions té el contracte de formació en alternança en 2024?

Des de l'entrada en vigor del RD Llei 1/2023, l'1 de setembre de 2023, hi ha novetats en aquest tipus de contracte. Per a saber com realitzar la bonificació, és necessari distingir quina és la data d'alta d'aquest contracte inicial de formació:

 • Contractes de formació en alternança donats d'alta abans de l'1 de setembre de 2023

Tenen dret a aplicar una reducció del 100% de la quota fixa a la Seguretat Social durant el període que duri el contracte. Aquest percentatge és d'un 75% si es tracta d'una empresa amb més de 250 persones en plantilla.

 • Contractes de formació en alternança donats d'alta a partir de l'1 de setembre de 2023

A partir d'aquesta data, tens dret a aplicar una bonificació de 119 euros sobre la quota fixa d'Assegurances Socials. Aquesta quota al 2024 (provisionalment) passa a ser de 171,95 euros per a contractes de formació que cotitzen per la base mínima. A aquesta bonificació se li sumaria la quantia per tutorització, podent bonificar fins a 199 euros.

Quines bonificacions són aplicables al contracte de formació en 2024?

Les companyies poden aplicar:

 • Assegurances Socials bonificades
 • Bonificació del 100% de l'import de la formació que rep aquesta persona durant tot el temps que duri el seu contracte
 • Bonificació addicional en concepte de tutorització, d'entre 60 i 80 euros, que variarà en funció de la plantilla de l'empresa

Quins requisits ha de complir la persona treballadora?

 • Estar inscrit@ com a demandant a l'Oficina d'Ocupació, almenys 1 dia.
 • No podran ser familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat de l'empresari, càrrecs directius o membres d'òrgans administratius d'una societat. Hi ha una excepció si es tracta d'una contractació de l'autònom als seus fill@s menors de 30 anys per compte d'altre, encara que convisquin amb ells.
 • Contractacions a persones treballadores que hagin estat en la mateixa empresa durant els 24 mesos anteriors amb contracte indefinit o els 6 últims mesos anteriors mitjançant contracte temporal o de formació.
 • Persones treballadores que hagin tingut contracte indefinit en una altra empresa en els 3 mesos previs a la contractació (no s'aplica si la causa de l'acomiadament va ser acomiadament col·lectiu o improcedent).

Requisits que has de complir com a empresa per a bonificar un contracte de formació en alternança

 • Els establerts pels articles 5 i 6 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Els recollits en l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors.
 • No tenir deute amb la Seguretat Social ni Hisenda en donar d'alta al treballador.
 • No haver estat sancionad@.
 • No haver estat exclòs per cometre infraccions molt greus no prescrites.
 • No haver extingit contractes bonificats per acomiadament reconegut declarat improcedent (per via judicial) o col·lectiu.
 • Estar compromesa amb els horaris de treball efectiu i de formació.
 • Assignar a una persona a l'empresa com a tutor@ de la persona treballadora.
 • Des de setembre de 2023, per a poder signar contractes de formació en alternança les empreses han de tenir un Pla d'Igualtat (NOMÉS si estan obligades segons normativa).

Si no es compleixen els requisits per a bonificar, es pot realitzar el contracte de formació en alternança?

Si es reuneixen els requisits per a realitzar un contracte de formació en alternança, però no els requisits per a poder aplicar el cost 0 euros en les Assegurances Socials, es podrà realitzar el contracte, però no podrà aplicar-se aquest benefici.

Necessites assessorament laboral, legal o fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top