Com queden els ERTOS a partir del 31 de maig?

Ahir dimecres a la nit es va tancar l'acord per a la pròrroga dels ERTOS. A partir del 31 de maig que finalitzaven els ERTOS, aquests queden prorrogats fins al pròxim 30 de setembre.

A TENIR EN COMPTE:

  • Es mantenen les mesures de protecció de l'ocupació relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda d'ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l'ús d'hores extraordinàries i noves externalitzacions. És a dir, fins passats sis mesos de la recuperació del primer treballador en ERTO no es podran realitzar ajustos de plantilla que impliquin acomiadaments.

 

AQUESTES SÓN LES EXONERACIONS PELS SECTORS QUE ES CONSIDEREN ULTRAPROTEGITS:

  • Novetat en relació amb les exoneracions aplicables als treballadors que es reincorporin. S'aplicaran exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporin a l'activitat: del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per a les quals tenen 50 o més als mesos de juny, juliol, agost i setembre.
  • Per contra, mantenir als empleats en ERTO suposarà una exoneració del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre si l'empresa té menys de 50 treballadors. En el cas de comptar amb 50 o més, les exoneracions seran del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre.

IMPORTANT: En aquesta llista de sectors ultraprotegits se n’incorporen 3 de nous: 1419 – confecció de peces de vestir i accessoris -; 4637 – comerç al major de cafè, te, cacau i espècies- ; 7420 -activitats de fotografia-.

I de la mateixa manera de la llista surten 5 sectors que abans hi eren: 1811 -arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes-; 2670 -fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic-; 4741 -comerç minorista d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats-; 5122 -transport espacial- i 7734-lloguer de mitjans de navegació-.
 

- Vols saber si pertanys a un sector considerat com ultraprotegit? AQUÍ pots veure aquests sectors

 

AQUESTES SÓN LES EXONERACIONS PER ALS ERTO DE LIMITACIÓ:
Aquest tipus d'ERTO és aquell que es poden aplicar les empreses que la seva activitat s'ha vist limitada o per causes relacionades amb el COVID-19. En aquest cas les exoneracions queden de la següent forma:

  • Si la teva empresa té menys de 50 empleats: 85% d'exoneració al juny i juliol i 75% a l'agost i setembre.
  • Si tens 50 empleats o més: 75% al juny i juliol i 65% a l'agost i setembre.

 

AQUESTES SÓN LES EXONERACIONS PER ALS ERTO D'IMPEDIMENT:
Aquest tipus d'ERTO és aquell que es poden aplicar les empreses que la seva activitat s'ha vist impedida per causes relacionades amb el COVID-19 arran de mesures administratives. En aquest cas les exoneracions queden de la següent forma:

  • Si la teva empresa té menys de 50 empleats: 100% d'exoneració al juny, juliol, agost i setembre
  • Si tens 50 empleats o més: 90% al juny, juliol, agost i setembre.

 

QUÈ SUCCEEIX AMB LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS?
Els autònoms podran continuar tenint la prestació per cessament d'activitat que també finalitzava. Aquells que fins a maig de 2021 l'hagin gaudit veuran exonerada part de la seva quota durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre de la següent forma:

  • Juny del 90%; al juliol del 75%; a l'agost del 50% i al setembre del 25%.

I qui ho necessiti podrà accedir a la prestació ordinària o extraordinària amb les mateixes condicions que fins ara.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top