Com queda l'ús de la mascareta a partir d'avui 20 d'abril?

Avui dimecres 20 d'abril s'ha publicat el Reial decret pel qual l'ús de mascaretes deixa de ser obligatori en espais interiors a partir d'aquest dimecres, amb excepcions:

  • A l'àmbit laboral, no serà obligatori que s'utilitzi en el treball, l'última paraula la tindran els serveis de prevenció de cada empresa. Seran ells els que hauran de fer una avaluació de l'entorn laboral i de cada lloc de treball per a establir les mesures preventives necessàries, inclòs el possible ús del tapaboques.
  • Es manté l'obligatorietat de l'ús de mascareta, en primer lloc, en els centres, serveis i establiments sanitaris, ja que són àmbits on pot haver-hi una major concentració de persones vulnerables en les quals el risc de malaltia greu és major i, d'altra banda, en els quals la probabilitat de transmissió és més alta, ja que són llocs on pot haver-hi major nombre de persones amb infeccions respiratòries transmissibles, a més de la COVID-19.
  • Ha d'atendre's a la situació específica dels centres sociosanitaris i, en particular, de les residències de persones grans. En aquests centres, la probabilitat de transmissió també és elevada, sobretot davant l'aparició de brots, amb un alt impacte en incidir sobre les persones vulnerables. Atès que la institució constitueix el domicili de les persones que allà resideixen, l'ús permanent de la mascareta afectaria el benestar d'aquestes persones, valorant-se, a més, que les persones que es troben dins de la institució tancada no són la font d'infecció, a diferència dels treballadors i visitants en contacte amb l'exterior, que poden ser els agents que introdueixin el virus.
  • Es manté per tant l'obligatorietat en el transport aeri, per ferrocarril o per cable, en el transport públic de viatgers i en els espais tancats de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. No obstant això, s'ha considerat que aquesta obligació d'utilització de la mascareta no ha de mantenir-se per a les andanes i estacions de viatgers.
  • Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de mascaretes en els següents supòsits:

a) En els centres, serveis i establiments sanitaris segons el que s'estableix en el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.

b) En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.

c) En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància de 1,5 metres, excepte a les cabines, quan siguin compartits per nuclis de convivents.

Clic per veure el BOE

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top