Com cotitzaran i qui pagarà les quotes dels becari@s?

El passat 28 de desembre el Butlletí Oficial de l'Estat donava més detalls sobre com funcionarà el nou sistema. Així, a partir de l'1 de gener de 2024, tots els becari@s cotitzaran a la Seguretat Social, encara que les seves pràctiques no siguin remunerades. Les persones que realitzin les pràctiques es consideraran treballadores per compte aliè.

A qui afecta?

Les pràctiques que hauran de cotitzar a la Seguretat Social, siguin remunerades o no, són les realitzades per alumnes universitaris  (titulacions oficials i títols propis), màsters de formació permanent o diplomes d'especialització o d'expert. També inclou les pràctiques de Formació Professional, excepte l'FP Dual. 

Quines són les cotitzacions?

En el cas de formacions remunerades, ja era obligatori estar donat d'alta a la Seguretat Social per cotitzar per pagaments econòmics o en espècie. En el cas de les activitats curriculars, la quota estava bonificada.

El canvi arriba amb les formacions no remunerades. D'acord amb el que estableix el BOE del 28 de desembre, la cotització serà de 2,54 euros per cada dia de pràctiques (contingències comuns), sense que es pugui superar la quota mensual de 57,87 euros.

La quota per contingències professionals serà de 0,31 euros, amb un màxim mensual de 7,03 euros. Ara bé, les quotes per contingències comunes tindran una bonificació del 95%, de manera que la quota empresarial quedarà en 0,13 euros, amb un màxim mensual de 2,89 euros.

El BOE estableix que aquestes quotes estaran vigents fins que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat del 2024, que les actualitzarà si correspon.

Qui paga la quota?

Les persones que realitzin les pràctiques es consideraran treballadores per compte aliè en el règim general de la Seguretat Social. S'exclou la protecció per atur.

En el cas de pràctiques remunerades, les obligacions amb la Seguretat Social les assumirà l'organisme o entitat responsable de finançar el programa de formació, i assumirà la condició d'empresari.

En el cas de les pràctiques no remunerades, la norma estableix que l'obligació correspon a "l'empresa, institució o entitat" on es desenvolupi la beca.

Ara bé, també obre la porta que, a la pràctica, qui acabi assumint el pagament de les quotes sigui el centre de formació responsable, si ho estableix el conveni de col·laboració amb l'empresa.

Què passa si ja s’havien iniciat les pràctiques?

Si s'ha començat una pràctica abans de l'1 de gener del 2024 i encara no s’ha acabat, la norma serà aplicable a partir d'aquesta data, segons estableix el BOE.

S'estableix un termini excepcional, que finalitzarà el 31 de març, per comunicar-ho a la tresoreria de la Seguretat Social.

Necessites assessorament laboral o fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta’ns

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top