Com computa Hisenda si ets resident fiscal a Espanya?

Què és un resident fiscal?

Hisenda considera que una persona física és resident fiscal a Espanya quan durant un any natural ha residit més de 183 dies al nostre país.

Com es calcula la residència fiscal?

Persona física. Hisenda considera que una persona física ha tingut la seva residència fiscal a Espanya durant un any concret –i que, per tant, respecte a aquest any ha de tributar en l'IRPF per totes les seves rendes “mundials”– si es dona alguna de les següents circumstàncies:

  • Si ha estat més de 183 dies de l'any natural a Espanya.
  • Si resideixen a Espanya els seus fills menors d'edat i el seu cònjuge, excepte prova en contra.
  • O si el seu nucli principal d'interessos econòmics radica al nostre país. És a dir, si és Espanya el lloc on es concentra la major part de les seves inversions o negocis, des d'on administra els seus béns, o on obté la major part de les seves rendes.

Còmput dels dies. A l'hora de determinar si una persona ha complert amb el supòsit d'haver residit més de 183 dies de l'any a Espanya, Hisenda aplica regles especials:

  • Dies de presència certificada. En primer lloc, computa els dies en què la presència a Espanya queda acreditada mitjançant un mitjà de prova inqüestionable. Per exemple: una multa de trànsit, l'estada en un hotel, una intervenció quirúrgica, pagaments amb targeta de crèdit, la compareixença davant el notari o davant algun organisme públic...
  • Dies presumptes. Hisenda també computarà com a dies residits a Espanya els que transcorrin entre dos dies de presència certificada. Per exemple, si hi ha constància que va estar a Espanya el 2 d'abril i el 5 de juliol (en aquestes dates es va pagar amb targeta peatges de carreteres espanyoles), computarà com a dies de residència els transcorreguts entre totes dues dates (excepte prova en contra).
  • Dies esporàdics. Finalment, Hisenda també tindrà en compte els dies d'absència esporàdica. Es consideren com a tals aquelles absències temporals en les quals la persona ha viatjat a un altre país, tret que acrediti la seva residència fiscal a un altre territori.

Dies de viatge. Els dies es computen íntegrament, sense que es requereixi un mínim d'hores. Així, els dies de viatge des d'Espanya a l'estranger o de retorn, han de considerar-se com a dies complets en els quals s'ha residit a Espanya.

Exemple d'un càlcul de residència fiscal:

Una persona considera que no ha de tributar per IRPF l'any 2023 ja que disposa d'un certificat de residència fiscal al país A i pot acreditar que només ha residit a Espanya 160 dies naturals d'aquest any (entre dies de presència certificada i dies presumptes). No obstant això, resulta que durant l'any ha passat 30 dies de vacances al país B i Hisenda pretén computar-los com a dies esporàdics:

  • Defensa que en aquest cas preval el certificat de residència fiscal, o que les vacances es van gaudir quan ja s'havia començat a residir al país A.
  • Si tant Espanya com el país A reclamen la residència en un mateix exercici, recorda que els convenis de doble imposició fixen les regles per a resoldre aquest conflicte. En general, aquestes regles estableixen, per ordre de prelació, que es resideix al país on existeixi un habitatge a la disposició del contribuent; després, on estigui el centre d'interessos vitals; després, on viva habitualment; després, d'on sigui nacional; i finalment s'estableix un procediment amistós de resolució del conflicte.

Recorda: Per a calcular els dies de permanència a Espanya, Hisenda suma els dies de presència certificada, els dies de presència presumpta (període entre dos dies de presència certificada) i els dies d'absència esporàdica.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top