En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals aportades seran tractades per TAX BUSINESS DEVELOPMENT, SLU (B-55165195), amb domicili a C/ Alemanya, 14. 17600 Figueres (Girona) (Responsable del Tractament).
Les dades aportades seran tractades amb l’única finalitat de fer partícip a l'interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per futurs processos en els què el candidat pugui encaixar, no podent ser utilitzades per altres finalitats. En cas de produir-se alguna modificació a les seves dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les dades degudament actualitzades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.
Les dades es conservaran durant un termini màxim de tres mesos, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les mateixes garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se TAX Economistes i Advocats. C/ Alemanya, 14. 17600 Figueres (Girona) o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant el tipus de dret que vol exercir i acompanyant la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document anàleg en dret. Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}