Catalunya amplia els ajuts directes per Covid a tots els CNAE

Beneficiaris:

El Consell de Diàleg Social, atenent la proposta de PIMEC de les darreres setmanes,  ha acordat ampliar la convocatòria d'ajuts directes a les empreses a tots els CNAE, sempre que es compleixin la resta de requisits. La dotació d'aquesta nova convocatòria és de 463 milions d'euros. Es publicarà el dimarts 20 de juliol i el registre previ s'activarà dimecres 21 i fins al 30 de juliol a les 15 h.

 

Objectiu:

Es podran demanar per fer front a deutes i despeses meritades entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

Requisits:

Els requisits també són els mateixos que a la primera línia d’ajuts directes, i caldrà demostrar haver perdut un 30% de facturació el 2020. En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds.

 

Termini per fer la sol·licitud:

Les sol·licituds de la nova línia d’ajuts es podran presentar telemàticament del 21 de juliol (a les 9 hores) fins al 30 de juliol (a les 15 hores) a través de Canal Empresa. El procediment serà exactament igual que a l’anterior convocatòria, de tal manera que amb la inscripció prèvia ja no caldrà fer cap altre tràmit posterior, i els requisits per accedir-hi seran els mateixos que en la primera convocatòria, però sense la limitació de sectors. En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds.

 

Pots veure el DOGC que recull aquests ajuts aquí. 

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top