Canvis en la cotització d’autònom@s pel 2024

Al 2024 es consolidaran els canvis que regiran la cotització dels treballador@s autònom@s.

 

Quins canvis es produiran?

Un dels més importants és la desaparició de l’opció transitòria habilitada pel 2023 en la qual els treballador@s autònoms podien escollir entre que se’ls apliqués la quota del tram corresponent als seus rendiments nets o seguir pagant sobre la base que tinguessin al gener d’aquell any, sense perjudici de la posterior regularització que es produeixi després de la declaració de la renda.

 

Es produeix així la consolidació d’un sistema progressiu en el qual les bases mínimes i màximes dels trams inferiors disminueixen respecte a les que corresponien el 2023, mentre que les dels trams superiors s’incrementen respecte a aquest exercici que finalitzarà aviat.

 

Bases de cotització per trams segons rendiments nets dels autònom@s pel 2024

 

Taula Reduïda

Tram

Rendiments Nets Mensuals

Base Mínima

Base Màxima

1

Menys de 670 euros

735,29 euros/mes

816,98 euros/mes

2

Des de 671 a 900 euros

816,99 euros/mes

900 euros/mes

3

Des de 901 a 1125,90 euros

872,55 euros/mes

1.166,70 euros/mes

Taula General

Tram

Rendiments Nets Mensuals

Base Mínima

Base Màxima

1

Des de 1.125,91 a 1.300 euros

950,98 euros/mes

1.300 euros/mes

2

Des de 1.301 a 1.500 euros

960,78 euros/mes

1.500 euros/mes

3

Des de 1.501 a 1.700 euros

960,78 euros/mes

1.700 euros/mes

4

Des de 1.701 a 1.850 euros

1.045,75 euros/mes

1.850 euros/mes

5

Des de 1.851 a 2.030 euros

1.062,09 euros/mes

2.030 euros/mes

6

Des de 2.031 a 2.330 euros

1.078,43 euros/mes

2.330 euros/mes

7

Des de 2.331 a 2.760 euros

1.111,11 euros/mes

2.760 euros/mes

8

Des de 2.761 a 3.190 euros

1.176,47 euros/mes

3.190 euros/mes

9

Des de 3.191 a 3.620 euros

1.241,83 euros/mes

3.620 euros/mes

10

Des de 3.621 a 4.050 euros

1.307,19 euros/mes

4.050 euros/mes

11

Des de 4.051 a 6.000 euros

1.454,25 euros/mes

4.495,50 euros/mes

12

Més de 6.000 euros

1.732,03 euros/mes

4.495,50 euros/mes

 

Nota 1ª: el tipus aplicable a la base per a calcular la quota serà del 31.3% corresponent al sumatori del 28.3% per Contingències Comunes, 1.3 per Contingències professionals, el 0.9 per cessament d’activitat, el 0.1 per Formació Professional i el 0.7 del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) aplicable al 2024.

 

Nota 2ª: Entre d’altres novetats, que no podrem conèixer totalment fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat, les bases màximes corresponents als trams 11 i 12 de la Taula General experimentaran un augment conforme a la base màxima de cotització del règim especial establerta a la Llei de PGE pel 2024.

 

Com canviaria la quota de cotització del 2024 respecte a la d’un autònom@ al qual s’apliqués el mateix tram el 2023?

Un treballador@ autònom@ persona física que obté uns rendiments nets durant la seva activitat de 1.120 euros nets, després de descomptar les despeses en les quals incorre en l’exercici de la seva activitat i una vegada aplicada la reducció del 7% per despeses de difícil justificació.

 

En aquest cas, el treballador@ autònom@ persona física se situaria en el tercer tram de la taula reduïda i li correspondria la següent quota al 2023 i 2024:

 

Rendiments nets /mes

Base mínima cotització mensual 2024

Tipus de cotització 2024

Quota mensual 2024

Base mínima cotització mensual 2023

Tipus de cotització 2023

Quota mensual 2023

Des de 901 a 1125,90 euros

 

872,55

 

31.3

 

273,11

 

898,69

 

31.2

 

280.39

 

En el cas de l’autònom@ persona física durant el 2024 cotitzaria un 3.6% menys respecte al mateix tram del 2023, cosa que suposaria un estalvi de 7,28 euros al mes i 87,36 euros l’any.

 

Un autònom@ societari propietari d’una societat obté uns rendiments nets de 3.950 euros, després de descomptar les seves despeses d’activitat i el percentatge corresponent a despeses de difícil justificació.

 

El treballador@ estaria dins del desè tram de la taula general, per tant la quota corresponent a la base mínima de cotització el 2023 i 2024 seria la següent:

 

Rendiments nets /mes

Base mínima cotització mensual 2024

Tipus de cotitzación 2024

Quota mensual 2024

Base mínima cotització mensual 2023

Tipus de cotització 2023

Quota mensual 2023

Des de 3.621 a 4.050 euros

 

1.307,19

 

31.3

 

409,15

 

1.274,51

 

31.2

 

397,65

 

L’autònom@ persona jurídica durant el 2024 cotitzaria un 2,5% més respecte al mateix tram del 2023, cosa que suposaria una despesa addicional de 11,5 euros al mes i 138 euros l’any.

 

En ambdós casos s’ha tingut en compte l’increment de la cotització al MEI que han d’aportar els treballador@s autònom@s en la seva totalitat i que l’any 2024 augmenta del 0,6% al 0,7%, cosa que fa augmentar el tipus aplicable del 2023 al 2024 de 31.2% a 31.3%.

 

Quantes vegades l’any es podrà canviar la base de cotització?

Els autònom@s podran canviar la seva base de cotització 6 vegades l’any, a través del sistema Importa SS, amb els següents efectes:

  • 1 de març: sol·licituds formulades entre 1 de gener i últim dia natural de febrer.
  • 1 de maig: si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • 1 de juliol: si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre: sol·licituds formulades entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • 1 de novembre: sol·licituds formulades entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • 1 de gener de l’any següent: si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

 

Quines altres reduccions modificaran la quota d’autònoms dels treballador@s?

  • Autònom@s que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els dos anys immediatament anteriors al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms -RETA- i que el 2024 gaudiran d’una quota reduïda de 80 euros mensuals, que es mantindrà si el treballador@ autònom@ acredita discapacitat igual o superior al 33% o ser víctima de violència de gènere o terrorisme durant els primers 24 mesos i que s’incrementarà a partir del mes 25 a 160.
  • Les diferents comunitats autònomes prevegin ajuts, bonificacions o reduccions en les quotes d’autònoms complementàries quan s’iniciï activitat o els ingressos no superin el Salari Mínim Interprofessional, durant el temps que aquestes exigeixin i sempre que es compleixin els requisits que estableixin.

 

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top