Canvis a la bonificació per contractació de personal investigador

L’1 de setembre entren en vigor canvis que afecten directament a les empreses que tenen investigadors i/o desenvolupador en plantilla. La llei es va publicar al gener de 2023 i s’aplica a partir de setembre, marcant un nou criteri per beneficiar-se d’un estalvi del 10% del cost de personal mitjançant les Bonificacions de la Seguretat Social.

Quins canvis introdueix la nova normativa?

  • Únicament es podrà bonificar el personal amb nous contractes indefinits o conversió a indefinits.

 

  • No es podrà bonificar als treballadors tècnics en qualsevol moment. Només es podrà començar a aplicar la bonificació en el moment de contractació o amb el canvi de contracte a indefinit.

 

  • La bonificació per personal investigador només es podrà aplicar per un període màxim de tres anys.

 

  • Per defecte la bonificació serà del 40%, però si la contractació és de menors de 30 anys o de dones tindran un 5% de bonificació addicional acumulable. A més a més, si el contractat és menor de 30 anys i a més a més és dona, la bonificació arriba fins al 50%.

 

  • En el cas d’haver rebut alguna subvenció estatal de foment de l’ocupació, s’haurà de mantenir en nòmina almenys 3 anys al personal investigador. En cas contrari, si no és un acomiadament objectiu o disciplinari, s’haurà de reintegrar les quantitats no pagades juntament amb un recàrrec.Important: et recomanem analitzar les persones que ja tens en nòmina perquè si no els actives ara, abans de l’1 de setembre, no podràs activar-les, a no ser que es tracti de una conversió de contracte.

 

Llei Anterior

Nova normativa (2023)

Quota de contingències comuns

40% d’estalvi

40-50% d’estalvi

Bonificacions addicionals

-

Joves o dones: +5%

Dona jove: +10%

Tipus de contracte

Indefinit, pràctiques i obra-servei

Contracte indefinit

Moment d’Aplicació

En qualsevol moment

Alta de contracte o modificació a indefinit

Durada de Bonificació

Sense límit de temps

Màxim de 3 anys per persona

Grup de cotització

1,2,3 o 4

1,2,3 o 4

Necessari informe motivat vinculant

≥ 10 bonificats

≥ 10 bonificats

 

 

¿Necessites assessorament laboral per la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contàcta’ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top