Gener 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/01/2020 al 31/03/2020, amb efectes a partir de l’01/04/2020
 • Intrastat desembre 2019
 • Declaració de transaccions amb l’estranger (ETE)
 • Declaració mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/19 i 4T/19 (Model 123) capital mobiliari
 • Declaració mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/19 i 4T/19 (Model 115) capital immobiliari
 • Declaració mensual i trimestral retencions IRPF 12/19 i 4T/19 (Model 111) treballadors i professionals
 • Declaració 840. IAE. Declaració promotors
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/19 i 4T/19 (Model 349)
 • Resum anual IVA 2019 (Model 390)
 • Declaració d’IVA mensual 12/19 i trimestral 4T/19 (Model 303
 • Pagament fraccionat IRPF 4T/19 (Model 130 i 131)
 • Declaració informativa exercici 2019 per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats (Model 233)
 • Declaració informativa trimestral 4T/19 de la cessió d’ús d’habitatges amb fi ns turístics. (Model 179)
 • Seguretat Social desembre 2019 FLC mensual desembre 2019 i FLC* anual de l’exercici anterior
 • Declaració anual informativa donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades (Model 182)
 • Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes (Model 184)
 • Resum anual Retencions IRPF 2019 (capital mobiliari) (Model 193)
 • Resum anual Retencions IRPF 2019 (capital immobiliari) (Model 180)
 • Resum anual Retencions IRPF 2019 (treballadors i professionals) (Model 190)
Febrer 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Intrastat gener 2020
 • Impost sobre activitats econòmiques. Comunicació de l’import net de la xifra de negocis (en cas de no estar exempt)
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 01/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 01/20 (Model 349)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 01/20 (Model 111)
 • Seguretat Social i FLC mensual gener 2020
Març 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Declaració mensual d’IVA 01/20 (Model 303)
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)
 • Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS) (Model 303)
 • Modificació opcional base de cotització RETA (modifi cació entre el 01/01/2020 y el 31/03/2020 amb efectes 01/04/2020)
 • Intrastat febrer 2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 02/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/20 (Model 349)
 • Declaració mensual d’IVA 02/20 (Model 303)
 • Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (Model 720)
 • Seguretat Social i FLC mensual febrer 2020
Abril 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/04/2020 al 30/06/2020, amb efectes a partir de l’01/07/2020
 • Inici Declaració Anual Renda 2019. Només prestacions per internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda i Patrimoni.
 • Intrastat març 2020
 • Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 1T/20
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 03/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 03/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 03/20 (Model 349)
 • Pagament fraccionat Impost Societats 1P/20 (Model 202)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 1T/20 (Model 349)
 • Declaració d’IVA 1T/20 (Model 303)
 • Pagament fraccionat IRPF 1T/20 (Model 130 i 131)
 • Retencions IRPF/IS 1T/20 (capital mobiliari) (Model 123)
 • Retencions IRPF/IS 1T/20 (capital immobiliari) (Model 115)
 • Retencions IRPF 1T/20 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111)
 • Declaració mensual d’IVA 03/20 (Model 303)
 • Declaració fi canvi base autònoms fi ns el 30/04/2020 amb efectes 01/07/2020
 • Seguretat Social i FLC mensual març 2020
 • Legalització llibres comptables 2019
Maig 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Intrastat abril 2020
 • Inici presentació a entitats col·laboradores, CCAA i oficines de la AEAT de les declaracions de Renda i Patrimoni 2019
 • Declaració quadrimestral impostos mediambientals (Model 587)
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 04/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 04/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 04/20 (Model 349)
 • Seguretat Social i FLC mensual abril 2020
Juny 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Declaració mensual d’IVA 04/20 (Model 303)
 • Intrastat maig 2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 05/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 05/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 05/20
 • Seguretat Social i FLC mensual maig 2020
 • Declaració mensual d’IVA 05/20 (Model 303)
Juliol 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/07/2020 al 30/09/2020, amb efectes a partir de l’01/10/2021
 • Intrastat juny 2020
 • Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 2T/2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 06/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 06/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 06/20 (Model 349)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 2T/20 (Model 349)
 • Declaració d’IVA 2T/20 (Model 303)
 • Pagament fraccionat IRPF 2T/20 (Model 130 i 131)
 • Retencions IRPF/IS 2T/20 (capital mobiliari) (Model 123)
 • Retencions IRPF/IS 2T/20 (capital immobiliari) (Model 115)
 • Retencions IRPF 2T/20 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111)
 • Impost sobre Societats 2019
 • Declaració mensual d’IVA 06/20 (Model 303)
 • Dipòsit Registre Mercantil comptes anuals 2019
 • Seguretat Social i FLC mensual juny 2020
Agost 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Intrastat juliol 2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 07/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 07/20 (Model 111)
 • Seguretat Social i FLC mensual juliol 2020
 • Declaració mensual d’IVA 07/20 (Model 303)
Setembre 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Intrastat agost 2020
 • Declaració quadrimestral impostos mediambientals (modelo 587)
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 08/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 08/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 07 i 08/20 (Model 349)
 • Seguretat Social i FLC mensual agost 2020
 • Declaració mensual d’IVA 08/20 (Model 303)
 • Declaració 360. Devolució IVA suportat UE
Octubre 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/10/2020 al 31/12/2020, amb efectes a partir de l’01/01/2021
 • Intrastat setembre 2020
 • Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 3T/2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 09/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 09/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 09/20 (Model 349)
 • Pagament fraccionat Impost Societats 2P/20 (Model 130 i 131)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 3T/20 (Model 349)
 • Declaració d’IVA 3T/20 (Model 303)
 • Pagament fraccionat IRPF 3T/20
 • Retencions IRPF/IS 3T/20 (capital mobiliari) (Model 123)
 • Retencions IRPF/IS 3T/20 (capital immobiliari) (Model 115)
 • Retencions IRPF 3T/20 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111)
 • Declaració mensual d’IVA 09/20 (Model 303)
 • Seguretat Social i FLC mensual setembre 2020
Novembre 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Segon termini IRPF (cas fraccionament)
 • Intrastat octubre 2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 10/20 (Model 115 i 123)
 • Declaració mensual de retencions IRPF (treballadors i professionals) 10/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 10/20 (Model 349)
 • Finalitza el termini pagament IAE provincial i nacional
 • Declaració d’IVA 10/20 (Model 303)
 • Declaració 232. Operacions vinculades i a paradisos fiscals
 • Sol·licitud d’inscripció/baixa Registre de devolució mensual d’IVA (REDEME)
 • Seguretat Social i FLC mensual octubre 2020
Desembre 2020
dl
dt
dc
dj
dv
ds
dg
 • Intrastat novembre 2020
 • Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 11/20 (Model 115 i 123
 • Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 11/20 (Model 111)
 • Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 11/20 (Model 349)
 • Pagament fraccionat Impost Societats 3P/20 (Model 202)
 • Seguretat Social i FLC mensual novembre 2020
 • Declaració 210. IRNR Impost sobre la Renda de no residents (rendes imputades béns immobles). Exercici 2019
 • IVA. Opcions i renuncia a règims especials amb caràcter general
 • Renúncia o revocació estimació directa simplifi cada i estimació objectiva pel 2021 i següents
 • Declaració mensual d’IVA 11/20 (Model 303)
 • Declaració 840. Impost sobre Activitats Econòmiques per entitats de més d’1M€

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}