Avui 1 de setembre ja pots consultar l’impost sobre les emissions de CO2 (Catalunya)

El padró definitiu de l’exercici 2021 de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica s’ha publicat avui dijous 1 de setembre del 2022. Es mantenen les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà, per tant, l’increment que estava previst per llei enguany (exercici 2021).

 

A on puc consultar el padró?
https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/
Et recordem que l'1 de maig de 2022 es va publicar el padró provisional de l'impost. Des d'aquesta data i fins al 3 de juny es van poder presentar sol·licituds de modificació (al·legacions).

 

Què és l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica?
•    És un impost verd, creat l’any 2017, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa. 
•    Grava les emissions de CO2 dels vehicles pel seu impacte directe en l’efecte hivernacle i l’escalfament global i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de les persones. 
 

Quan s’ha de pagar aquest impost?
El període de pagament de l'impost és de l'1 al 21 de novembre del 2022. Les persones titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació on s'indicarà el termini d'ingrés.  En el cas de vehicles domiciliats, el càrrec s'efectuarà durant el mes de novembre de 2022.

 

Qui l’ha de pagar?
•    Les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). 
•    Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya. 
 

Com es pot pagar?
Aquí tens tota la informació:
https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/com-pagar-impost-co2/

Pots pagar per internet, per telèfon, presencialment i si vares domiciliar el pagament el càrrec de l'impost s’efectuarà entre el 7 i el 21 de novembre.

Per a més informació, pots visitar el web impostco2.gencat.cat  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top