ARA SÍ: Es pot recuperar la plusvàlua municipal pagada si no va haver-hi augment del valor del terreny, fins i tot amb liquidació ferma

El Tribunal Suprem (TS) ha declarat que cal obtenir la devolució del pagat per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana -plusvàlua municipal- en liquidacions tributàries fermes, quan en la transmissió per la qual es va girar la liquidació tributària no va existir increment del valor dels terrenys i, per tant, es va pagar per un guany que realment no es va produir.

Així ho afirma la sentència del Tribunal Suprem del 28 de febrer i ha declarat que cal obtenir la devolució del pagat per plusvàlua municipal -l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana- en liquidacions tributàries fermes, quan en la transmissió per la qual es va girar la liquidació tributària no va existir increment del valor dels terrenys i, per tant, es va pagar per un guany que realment no es va produir.

L'obstacle per a la devolució del pagat en aquest concepte era que, en els casos de liquidacions fermes, és a dir, que no es van recórrer dins de termini, no existia un camí clarament establert en la legislació tributària per a obtenir la revisió d'ofici d'aquestes liquidacions, encara que fossin el resultat d'haver aplicat una llei inconstitucional.

Aquesta sentència revisa la seva anterior jurisprudència, establerta en diverses sentències de maig de 2020, i conclou que, al no existir cap limitació d'efectes en la declaració d'inconstitucionalitat que va fer la sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, les liquidacions fermes per plusvàlua que van obligar a pagar als contribuents en aquests casos, en els quals no va existir cap increment de valor dels terrenys, són nul·les de ple dret, i que la regla general que imposa la Constitució per a aquests casos és limitar al màxim possible els efectes de la llei inconstitucional.

Necessites assessorament fiscal o legal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top