Aquests son els terminis per què els autònoms del transport sol·licitin les noves ajudes directes

L’Agència Tributaria ha publicat el termini i les condicions que hauran de complir els autònoms del transport per accedir a les noves ajudes directes per el carburant.

El Govern va ampliar fins desembre de 2023, mitjançant el Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de juny, diferents ajudes per alguns sectors que continuen veient-se afectats per la pujada dels costos energètics. Entre ells, hi han tant els autònoms del transport que estan acollits a la devolució de l’Impost de Hidrocarburs -i que cobraran la subvenció juntament a aquest pagament- com els treballadors per compte propi del mateix sector que estan exclosos de l’esmentada devolució del gasoil professional.

Qui pot sol·licitar aquestes subvencions directes?

Els transportistes de mercaderies, taxistes, VTCs, serveis de transport sanitari de persones, serveis de mudances i transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

Quins requisits s’han de complir?

Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda els autònoms i societats amb personalitat jurídica legalment constituïdes a Espanya que, a data 30 de juny de 2023 compleixin els següents requisits:

  • Ser titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDLE i MDPE, atenent al número i tipologia dels vehicles adscrits a l’autorització i es trobaran d’alta a 30 de juny de 2023 en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport.
  • Estiguin d’alta i emmarcats en els següents codis CNAE: 4932, 4939, 4941, 4942, 8690 i 4931.

Quin és l’import de les ajudes?

Las ajudes seran de entre 750 i 1.845 euros per vehicle, depenent del tipus d’activitat. Els autònoms podran sol·licitar pròximament aquestes subvencions i des del moment en què les percebin adquiriran el compromís de no acomiadar fins el proper 31 de desembre.

En el cas d’incomplir aquest compromís, els autònoms hauran de retornar tota la quantitat que hagin percebut per aquesta subvenció i que aparegui en el quadre a continuació. L’import de l’ajuda està fixat en funció de l’epígraf del negoci i del número de vehicles que tingui a la seva flota.

 

 

Vehicle

Import (euros)

Mercaderies pesat. Camió. MDPE amb MMA > 7,5t. i tipus de carburant GLP, GNC o GNL

1.845

Mercaderies pesat. MDPE amb MMA > 7,5t. i tipus de combustible gasoil i domiciliat a Canàries, Ceuta o Melilla

1.350

Mercaderies pesat. Camió. MDPE amb MMA < 7.5 t.

500

Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE

225

Ambulància. VSE

225

Taxis. VT, amb tot tipus de combustible GLP, GNC o GNL

205

Taxis. VT, amb tipus de combustible gasolina. VT amb tipus de combustible gasoil i domiciliat a Canàries o taxis domiciliats a Ceuta o Melilla o sense aparell taxímetre

150

Vehicle lloguer amb conductor. VTC

150

Autobús. VDE i tipus de carburant GLP, GNC o GNL

1.025

Autobús. VDE i tipus de combustible gasoil i domiciliat a Canàries, Ceuta o Melilla

750

Autobús urbà conforme a la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles i tipus de combustible GLP, GNC o GNL

1.025

Autobús urbà conforme a la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles, tipus de combustible gasoil i domiciliat a Canàries, Ceuta o Melilla

750

Quin termini hi ha per sol·licitar aquestes ajudes?

Les noves subvencions per el carburant per transportistes podran sol·licitar-se entre el 18 de setembre i el 31 d’octubre de 2023. El proper dilluns 18, s’activarà aquest enllaç per que els autònoms formulin la seva sol·licitud si compleixen els requisits.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top