Aquests són els riscos de no sol·licitar el concurs voluntari de creditors abans del 30 de juny

Arran de la situació d’emergència econòmica derivada de la pandèmia, es van publicar diversos Reials Decrets on s’establien moratòries per a sol·licitar concurs voluntari de creditors davant una situació d’insolvència. L’objectiu de la mesura era evitar una possible allau de concursos d’empreses insolvents, la insolvència de les quals fos únicament temporal. Així, l’última pròrroga de la moratòria va fixar el 30/06/2022 com a data límit. 

 

En una empresa insolvent, què pot succeir si no es presenta el concurs voluntari de creditors abans del 30 de juny del 2022?
Existeixen diverses possibles conseqüències: 

  • Que algun creditor l’insti el concurs necessari. Aquesta opció està blindada fins el 30 de juny, però si no insta el seu concurs voluntari abans del 30 de juny, quedarà sense protecció davant els concursos instats pels seus creditors. Aquest risc pot implicar, d’una banda, que se suspenguin les facultats de l’administrador, i d’una altra, que el concurs es qualifiqui com a culpable. Recordem que, al concurs voluntari, la direcció de l’empresa la té l’empresari, mentre que en un concurs necessari la direcció serà l’administrador concursal. 
  • S’incrementa el risc d’una acció penal per insolvència punible
  • Quan es declara el concurs per la sol·licitud d’un creditor, es produeix una conducta omisiva per part del deutor que comporta generalment la declaració de culpabilitat del concurs. 
  • Si el deutor que no insta en el termini el concurs voluntari de creditors (2 mesos des del coneixement de la insolvència), són possibles les derivacions de responsabilitat dels deutes de la Societat a l’administrador de l’empresa que no ha actuat diligentment o ha agreujat la insolvència amb el retard en la sol·licitud. A més, és freqüent la derivació de responsabilitat tributària a l’empara de l’article 43 de la Llei General Tributària, quan es donen aquestes situacions.  

Des de TAX Legal aconsellem que, ara que conclou la moratòria concursal, procedeixis en cas d’insolvència a instar el teu propi concurs voluntari abans del 30 de juny. Així mateix, estem a la teva disposició per a qualsevol dubte o consulta legal, laboral o fiscal. 

 

Vols conèixer informació financera dels teus col·laboradors, de la competència o fins i tot la teva pròpia que es mostra a altres? 
Et podem donar accés a INFORMA, partner de TAX. Si hi estàs interessat fes clic AQUÍ

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top