Aquestes són les noves mesures aprovades a Andalusia

El dijous 22 de juliol van entrar en vigor les noves restriccions aprovades per la Junta d'Andalusia per a frenar la pandèmia de la Covid-19. Aquestes mesures s'estructuren segons el nivell d'alerta sanitària de cada municipi:

 

Mesures nivell d'alerta sanitària 1
Hostaleria
a) 75% d'aforament màxim a l'interior del local. Terrassa en exterior 100% de l'aforament
b) Les taules tindran un límit de 4 persones en interior i de 10 persones en exterior
c) Només es permet el servei i consum en barra en exteriors amb el distanciament establert
d) Es permet el servei de bufet, sempre que s'adoptin mesures per a mantenir la distància de seguretat interpersonal i es compleixi amb les mesures d'higiene.

 

Salons de celebracions
a) Els salons de celebracions en interiors, hauran de respectar un màxim del 75% del seu aforament en taules i, en tot cas, un màxim de 200 persones en espais tancats. Les taules tindran un límit de 4 persones a l'interior.
b) Les zones a l'aire lliure dels salons de celebracions podran ocupar la totalitat de les taules permeses, i en tot cas, hauran de respectar un màxim de 500 persones. Les taules tindran un límit de 10 persones en exterior.
c) El servei a barra no estarà permès en interior. En el cas d'exteriors, només estarà permès el servei a barra amb el distanciament establert, sent el consum en taula.
d) Es permetran les actuacions musicals de petit format, mantenint una distància amb el públic d'almenys tres metres.

 

Establiments d'oci
a) No es podrà superar el 75% d'aforament màxim per a consum a l'interior del local. Així mateix, serà necessari la realització d'un registre d'entrada de cada persona, en el qual consti el nom i cognoms de la persona, telèfon de contacte o correu electrònic.
b) Les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments podran ocupar la totalitat de les taules permeses.
c) Les taules tindran un límit de 4 persones en interior i de 10 persones en exterior.
d) El servei a barra no estarà permès en interior. En el cas d'exteriors, només estarà permès el servei amb el distanciament establert, sent el consum en taula.
e) Es permetran actuacions de petit format a interior i exterior, amb distància d'almenys 3 metres del públic i l'activitat de ball a l'exterior, mantenint l'ús de màscares, quan es contempli en la seva llicència.

 

Mesures nivell d'alerta sanitària 2
Hostaleria

a) No es podrà superar el 75% d'aforament màxim per a consum a l'interior del local. Les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria podran ocupar la totalitat de les taules permeses.
b) Les taules tindran un límit de 4 persones en interior i de 8 persones en exterior.
c) Només es permet el servei i consum a barra en exteriors amb el distanciament establert.
d) Es permet el servei de bufet, sempre que s'adoptin mesures per a mantenir la distància de seguretat interpersonal i es compleixi amb les mesures d'higiene.

 

Salons de celebracions
a) Els salons de celebracions, en interiors, hauran de respectar un màxim del 75% del seu aforament en taules o agrupacions de taules i, en tot cas, un màxim de 150 persones en espais tancats. Les taules tindran un límit de 4 persones a l'interior.
b) En exteriors, les zones a l'aire lliure dels salons de celebracions podran ocupar la totalitat de les taules permeses i, en tot cas, un màxim de 400 persones. Les taules tindran un límit de 8 persones a l’exterior.
c) El servei a barra no estarà permès en interior. En el cas d'exteriors, només estarà permès el servei a barra amb el distanciament establert, sent el consum en taula.
d) Es permet el servei de bufet, sempre que s'adoptin mesures per a mantenir la distància de seguretat interpersonal i es compleixi amb les mesures d'higiene.
e) Es permetran les actuacions musicals de petit format, mantenint una distància amb el públic d'almenys tres metres, no permetent-se l'activitat de ball

 

Establiments d'oci
a) 50% d'aforament màxim a l'interior del local. Serà necessari la realització d'un registre d'entrada de cada persona, en el qual consti el nom i cognoms de la persona, telèfon de contacte o correu electrònic.
b) Les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments podran ocupar la totalitat de les taules.
c) Les taules tindran un límit de 4 persones en interior i de 8 persones en exterior.
d) El servei en barra no estarà permès a l’interior. En el cas d'exteriors, només estarà permès el servei amb el distanciament establert, sent el consum a taula.
e) Quan es contempli a la seva llicència, es permetran actuacions de petit format a l'exterior, amb una distància d'almenys 3 metres del públic i l'activitat de ball no estarà permesa.

 

Mesures nivell d'alerta sanitària 3
Hostaleria
a) 50% d'aforament màxim pel consum a l'interior del local.
b) Les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria podran ocupar la totalitat de les taules permeses.
c) Les taules tindran un límit de 4 persones en interior i de 6 persones en exterior.
d) Només es permet el servei i consum a barra en exteriors amb el distanciament establert.
e) Es permet el servei de bufet, sempre que s'adoptin mesures per a mantenir la distància de seguretat interpersonal i es compleixi amb les mesures d'higiene.

 

Salons de celebracions
a) Els salons de celebracions, en interiors, hauran de respectar un màxim del 50% del seu aforament en taules o agrupacions de taules i, en tot cas, un màxim de 100 persones en espais tancats. Les taules tindran un límit de 4 persones a l’interior.
b) En exteriors, les zones a l'aire lliure dels salons de celebracions podran ocupar la totalitat de les taules permeses i, en tot cas, un màxim de 250 persones. Les taules tindran un límit de 6 persones en exterior.
c) El servei a barra no estarà permès a l’interior. En el cas d'exteriors, només estarà permès el servei amb el distanciament establert, sent el consum en taula.
d) Es permet el servei de bufet, sempre que s'adoptin mesures per a mantenir la distància de seguretat interpersonal i es compleixi amb les mesures d'higiene.
e) No es permetran actuacions musicals ni l'activitat de ball.

 

Establiments d'oci
a) En interiors, es permetrà únicament la seva obertura si no serveixen exclusivament begudes, mantenint en aquest nivell d'alerta les mesures establertes per als establiments d'hostaleria i restauració.
b) En exteriors, es podran ocupar el 50% de les taules permeses. Les taules tindran un límit de 6 persones a l’exterior.
c) No es permetrà el servei i consum a barra.
d) No es permetran actuacions de petit format i l'activitat de ball no estarà permesa.

 

Mesures nivell d'alerta sanitària 4
Hostaleria
a) 30% d'aforament màxim per a consum a l'interior del local.
b) Les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria podran ocupar el 75% de les taules permeses.
c) Les taules tindran un límit de 4 persones a l’interior i de 6 persones a l’exterior.
d) Es prohibeix el consum en barra.
e) Es prohibeix el servei de bufet.

 

Salons de celebracions
a) En interiors, hauran de respectar un màxim del 30% del seu aforament en taules o agrupacions de taules i, en tot cas, un màxim de 50 persones. Les taules tindran un límit de 4 persones en interior.
b) En exteriors, un màxim del 50% del seu aforament en taules o agrupacions de taules i, en tot cas, un màxim de 75 persones. Les taules tindran un límit de 6 persones en exterior.
c) No es permetrà el servei ni el consum en barra, ni el servei de bufet, ni actuacions musicals, ni activitat de ball.

 

Establiments d'oci
a) Els establiments inclosos en els epígrafs III.2.8.a) i III.2.8.b) i assimilats a ells no tindran autoritzada la seva obertura.

b) En interiors i exteriors es permetrà únicament la seva obertura, si no serveixen exclusivament begudes, mantenint en aquest nivell d'alerta les mesures establertes per als establiments d'hostaleria i restauració.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top