Aquestes són les noves funcions per a autònoms d’Importass, el portal de la TGSS

Importass, el nou portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ofereix un ampli ventall de funcionalitats que faciliten la gestió de diversos tràmits de l'àmbit laboral. A més, és una eina gratuïta.


Ara, aquest servei permet el pagament amb targeta dels deutes amb la Seguretat Social en via voluntària no ingressats en termini reglamentari, deutes en via executiva i deutes que hagin estat objecte de reclamació.

 

Quins tipus de deute poden consultar-se i pagar-se?
Els autònoms poden abonar o consultar l'estat dels seus deutes accedint a la seva àrea personal d’ 'Importass':

 • Liquidacions de deute
 • Reclamació de deute
 • Acta de liquidació
 • Provisió de constrenyiment
 • Expedient de constrenyiment
 • L'import de les quotes
 • Fraccionament del reintegrament de les prestacions indegudes

En finalitzar el pagament, els autònoms obtindran un justificant -es podrà descarregar en format PDF- que tindrà els mateixos efectes que si l'ingrés s'hagués realitzat en una oficia física. Per a completar el procés, els professionals necessiten adjuntar un document de deute o un document d'ingrés per a indicar el número de referència o expedient i el número de compte que figura al document. A més, hauran d'introduir la seva targeta bancària de crèdit o dèbit i les seves corresponents dades de seguretat.

 

Quines altres funcions ofereix Importass als autònoms?
Es pot accedir a l'eina 'Importass' a través del telèfon mòbil, des de la Seu electrònica de l'Administració (SEDESS) i des de l'aplicació de la Seguretat social.
A través d’ 'Importass' els autònoms podran realitzar fins a 40 tràmits diferents relacionats amb la seva activitat. Per exemple:

 • Consultar i obtenir informes sobre la situació laboral. Veure l'informe de vida laboral de manera digital.
 • Informar-se i realitzar tràmits com a autònom.
 • Informar-se i realitzar tràmits d'ús de llar, alta i baixa de la persona ocupada i modificacions de les dades de la relació laboral.
 • Consultar i modificar les dades personals de contacte i de domicili.
 • Consultar la seva situació actual.
 • Consultar avisos a la seva Àrea Personal.
 • Simular la quota d'ocupació.
 • Consultar i pagar deutes per a estar al corrent de pagament.
 • Consultar quin serà l'import que li carregarà l'Administració pública amb el concepte de quota.
 • 'Tu Seguretat Social', una eina digital per a simular l'escenari de la seva retirada laboral/jubilació.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top