Aquest és el nou impost que s'aplicarà sobre la nòmina a partir de gener

El pròxim 1 de gener de 2023 entrarà en funcionament el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), un nou impost de caràcter contingent i temporal. L'objectiu és tornar a omplir la guardiola de les pensions, en un context d'un fons de reserva de les pensions pràcticament buit i la imminent jubilació de la generació del baby boom.

Què és el MEI?

Aquest impost es va publicar al BOE el mes de desembre de 2021. Aquest mecanisme actua sobre els ingressos (cotitzacions) i no sobre les prestacions (despeses) com feia el derogat Factor de Sostenibilitat. A diferència d'aquest últim, que calculava les prestacions en funció de l'augment de l'esperança de vida, el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional només  s'activarà si és necessari i de manera temporal.

Amb l'activació del MEI, que arribarà al gener, s'evitarà afectar les pensions, per la qual cosa no es reduirà l'import d'aquestes. D'aquesta manera, es pretén recaptar al voltant de 22.000 milions d'euros fins a 2032, data en la qual està previst que acabi l'aplicació d'aquest nou impost.

A qui s'aplicarà el MEI?

El nou impost serà assumit per tots els autònoms i treballadors, independentment dels seus ingressos. És a dir, el percentatge sobre el salari serà el mateix per a tots.

Com t'afectarà el nou impost?

El MEI s'aplicarà com un nou concepte de cotització, per la qual cosa les persones que estiguin donades d'alta a la Seguretat Social veuran reduïdes les seves nòmines en un 0,10%. En el cas dels autònoms, s'aplicarà a la quota.

D'aquesta quantitat, els empresaris pagaran un 0,5% i els treballadors pagaran el 0,1% restant. En el cas dels autònoms, els sindicats calculen que el pagament mitjà serà d'uns 5 euros al mes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top