Aprovat l’augment del Salari Mínim Interprofessional. Com t’afecta?

Avui dimecres 15 de febrer, el BOE publica el nou Salari Mínim Interprofessional situant-se per aquest 2023 en un salari brut de 1.080€, que correspon a 14 pagues per una jornada completa de 40 hores setmanals (en defecte de pacte o conveni). En els contractes a temps parcial, aquesta xifra s’ha de distribuir proporcionalment. 

 

Quan has d’aplicar la pujada del SMI?
La pujada del salari mínim té efectes retroactius, per la qual cosa s’haurà d’aplicar des de l’1 de gener del 2023. 

 

La pujada del SMI implica una pujada del salari de tots els treballadors?
No, l’empresa no haurà d’incrementar el salari dels treballadors quan ja estigui per sobre dels 1.080€ bruts al mes o equivalent. 

A més, als treballadors amb un salari base inferior a 1.080€, però que sumat a altres increments superi aquesta quantitat, no se’ls aplicarà la pujada del SMI. No obstant, les vies habituals per les quals es regula el salari i els seus increments són la negociació col·lectiva, els convenis col·lectius i els pactes entre empresa i treballadors, actuant el SMI com a límit mínim per sota del qual no és possible contractar.  

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top