Aprovat el Registre Central de Titularitats Reals per combatre el blanqueig de capitals

Avui s'ha publicat al BOE el Reial decret pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s'aprova el seu reglament. L'objectiu és desenvolupar les disposicions addicionals tercera i quarta de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Què és el Registre de Titularitats Reals?

És un registre central únic a tot el territori nacional. Aquest nou òrgan serà gestionat pel Ministeri de Justícia i tindrà la seva seu a la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

Què implica aquest nou Registre?

Amb la nova norma es regula l'organització i funcionament del nou organisme; el tractament de la informació, les dades que han de ser facilitades al Registre, les persones legitimades per a accedir i la forma d'accés; així com la interconnexió amb la plataforma central europea i la protecció de dades personals, entre altres assumptes.

Així, el reial decret contempla la incorporació al Registre de dades de caràcter històric existents sobre les persones jurídiques, entitats o estructures sense personalitat jurídica, com els fideïcomisos tipus trust, i entitats o estructures sense personalitat jurídica anàlogues als trust.

D'altra banda, també preveu el tancament registral en cas d'incompliment de l'obligació d'identificació i informació al Registre, ja sigui per falta d'identificació a la fulla de titularitat real o per falta de constància de la fulla de titularitat real per omissió en el dipòsit dels comptes anuals, quan es tracti d'entitats legalment obligades a això.
 

A més, la norma regula el traspàs de dades entre el Registre de Titularitats Reals i els diferents registres de persones jurídiques, així com la manera de procedir fins al primer enviament total d'aquests.

També preveu que es presumeixi acreditat l'interès legítim en el coneixement de la informació relativa a la titularitat real quan es tracti de mitjans de comunicació o d'organitzacions de la societat civil, que presenten relació amb la prevenció i la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Amb aquest Registre es comptarà a Espanya per primera vegada amb les dades de titulars reals en relació amb fideïcomisos com el trust i altres instruments jurídics anàlegs que operen al nostre país.

La nova norma també habilita a la titular del Ministeri de Justícia a dictar les normes que siguin necessàries per a l'execució del que es disposa en el reial decret i facilitar, així, la seva acomodació a les noves necessitats que es produeixin en el futur.

Finalment, amb l'aprovació del Reial decret, es reforça la candidatura presentada per Madrid per a acollir la seu de l'Autoritat Europea contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme.

Necessites assessorament legal, fiscal o laboral per a la teva empresa?

A TAX som especialistes en assessorament per a empreses. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top