Aprovat el nou conveni col·lectiu de la Construcció: Com afecta a la contractació i salaris mínims?

Dissabte passat 23 de setembre es va publicar al BOE el setè conveni col·lectiu per al sector de la Construcció.

Principals novetats del nou conveni:

1 ) Destaca la modificació en la regulació del contracte fix discontinu, una figura molt habitual en aquesta activitat a causa de la temporalitat de les obres dels negocis. Es determinen els terminis màxims d'inactivitat en el cas de les contractes, subcontractes i concessions administratives. Aquests terminis màxims es correspondran amb el període de temps en el qual no sigui necessària la prestació de serveis de la persona treballadora perquè l'activitat de l'empresa no ho requereixi o per no existir necessitat d'incrementar la plantilla, a la província en la qual aquella va subscriure el contracte de treball.

2 ) Procediment legal que hauran d'utilitzar els negocis i autónom@s amb assalariats per a avisar als seus empleats de la volta a la feina o les implicacions per a aquests de no respondre a aquestes crides. S'efectuarà amb una antelació mínima de cinc dies, a través dels següents mitjans:

  • Per burofax
  • Correu certificat amb justificant de recepció
  • Qualsevol altre mitjà que garanteixi que la notificació s'ha realitzat amb suficients garanties.

A més, en aquest document haurà d'indicar-se la data d'incorporació i el centre de treball de l’assalariat, i s'enviarà al domicili que aquest hagi comunicat a l'empresa. A més, s'estableix que el treballador@ és el responsable d'informar l'empresa de qualsevol canvi en les dades de contacte per a l'enviament de la citada comunicació.

En cas contrari, si l’assalariat no respon a aquesta crida en el termini indicat, o no s'incorpora al seu lloc de treball en la data indicada pel negoci, s'entendrà com a dimissió de la persona treballadora. És a dir, l'empleat perdria el seu dret a indemnització, readmissió i, fins i tot, a la seva prestació per desocupació.

3) S'ha eliminat el contracte per obra i servei, adequant-se així a la legislació vigent, i afegeix la del contracte indefinit adscrit a obra que, al costat del fix discontinu, seran els dos models de contractació en situacions de temporalitat.

4) La remuneració mínima del sector per a 2023 s'incrementa fins als 18.547 euros bruts anuals. Aquesta quantitat ascendirà fins als 18.964,73 euros bruts anuals a partir de l'1 de gener de 2024. Els negocis que fins ara estiguessin pagant als seus empleats els salaris mínims establerts en el seu anterior conveni, hauran de pagar-los amb caràcter retroactiu un 4% dels seus sous de 2022 -l'1% d'aquesta pujada es farà en el pla de pensions sectorial-, un 3% corresponent a aquest any i un altre 3% a partir de l'1 de gener de 2024.

Quan s'aplica el nou conveni de la construcció?

El nou conveni col·lectiu de la Construcció té efectes retroactius des de l'1 de gener de 2022. Això implica que, entre altres coses, l'actualització dels salaris mínims per categories professionals comportarà que alguns negocis i autònoms amb assalariats hagin de regularitzar les nòmines dels seus empleats dels dos últims anys. Tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2026.

Necessites assessorament laboral?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top