Aprovat a Portugal el programa anticorrupció

Portugal ha aprovat el RGPC (Règim General de Prevenció de la Corrupció) i ha creat el MENAC (Mecanisme Nacional Anticorrupció), organisme responsable de la supervisió i control de la deguda aplicació de la normativa per part de les empreses i d’establir els possibles procediments sancionadors. D’aquesta manera, s’ha establert un marc específic d’obligacions, deures i responsabilitats en matèria d’anticorrupció

 

Qui està obligat a complir el programa?
Les empreses i sucursals de Portugal de més de 50 treballadors. 

 

Quan entrarà en vigor?
El 7 de juny del 2022 entrarà en vigor el nou marc d’obligacions, deures i responsabilitats en matèria anticorrupció, i per tant el deure de les empreses d’acreditar la implantació de les mesures. 

 

Quines mesures anticorrupció s’inclouen?
El Reial Decret Llei inclou mesures que les empreses hauran d’implantar. Entre les quals destaquem les següents: 

 • Pla de Formació a Directius i treballadors. 
 • PPR Pla de Prevenció de riscos de corrupció. 
 • Mapa d’Activitats / Riscos / Controls Anticorrupció. 
 • Pre Identificar activitats / àrees de risc elevat. 
 • Responsabilitats de l’Òrgan d’Administració. 
 • Programa de seguiment / coordinació amb tercers. 
 • Codi Ètic / Conducta. 
 • Designar un Responsable de prevenció de la corrupció. 
 • Auditories i procediments de control / actualització del PPR periòdiques. 
 • Processos d’acreditació en relacions i operacions amb sector públic. 
 • Canal de Denúncies, adaptat als requisits de la directiva UE 2019/1937.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top