Aprovada la Llei “Crea i Creix”, destinada a facilitar la creació d’empreses

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la Llei "Crea i Creix" és una de les principals reformes, la qual ha estat aprovada pel Congrés i s'ha publicat al BOE el dijous 29 de setembre. L'objectiu d'aquesta és fomentar el dinamisme del teixit productiu i donar resposta a les demandes dels diferents organismes internacionals. Així, s'impulsa la creació d'empreses i facilita el seu creixement, especialment de les pimes.

Crear una empresa: més fàcil i més ràpid

Amb la nova Llei, es facilita la creació d'una empresa, reduint el cost econòmic i simplificant els tràmits per a la seva constitució. Així, s'estableix la possibilitat de constituir una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d'1 euro, enfront del mínim legal de 3.000 euros establert fins ara. D'aquesta manera, Espanya s'alinea amb gran part dels països de la zona Euro, en els quals no es requereix un capital mínim, afavorint d'aquesta manera l'emprenedoria.

D'altra banda, es facilita la constitució telemàtica d'empreses a través de la finestreta única del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE). D'aquesta manera es garanteix una reducció en els terminis de la seva creació i dels costos notarials i registrals.

Mesures per a incentivar el creixement de les empreses

També es millora l'eficiència del marc regulador de les activitats econòmiques al simplificar la legislació existent, eliminar regulacions innecessàries i establir procediments més àgils.

Per exemple, es modifica la Llei de mesures de liberalització del comerç, ampliant-se el catàleg d'activitats econòmiques exemptes de llicència. També s'incorporen al llistat de la normativa bàsica estatal les activitats que hagin estat considerades innòcues per almenys una comunitat autònoma.


Mesures contra la morositat

Es recullen mesures per a la lluita contra la morositat a les operacions comercials. Per a això, s'estén l'obligació d'expedir i remetre factura electrònica en totes les relacions comercials a empreses i autònoms, la qual cosa garantirà una major traçabilitat i control de pagaments.

Així també, s'estableix que les empreses que no compleixin els terminis de pagament establerts en la Llei de Morositat (Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials) no podran accedir a una subvenció pública o ser entitat col·laboradora en la seva gestió.

Finalment, s'ha previst la creació d'un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que realitzarà un seguiment i anàlisi de les dades dels terminis de pagaments i promourà bones pràctiques. Entre les seves actuacions s'inclou la publicació d'un llistat anual d'empreses moroses (persones jurídiques que no paguin en termini un percentatge superior al 5% de les seves factures i que l'import total de les factures impagades sigui superior a 600.000 euros). S'inclou a la Llei de Societats de capital i la Llei de Morositat l'obligació que les empreses grans indiquin a les seves memòries anuals el període mitjà de pagament als seus proveïdors o el nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat.


Finançament
La norma incorpora mesures per a millorar els instruments de finançament, com el micromecenatge o finançament participatiu, la inversió col·lectiva i el capital de risc.

En l'àmbit del micromecenatge, la Llei Crea i Creix adapta la regulació nacional a la normativa europea, introduint més flexibilitat perquè aquestes plataformes prestin els seus serveis a Europa. A més, es reforça la protecció dels inversors i es permet la creació de vehicles per a agrupar els inversors i així reduir costos de gestió.

S'impulsa la indústria del capital de risc, ampliant-se el tipus d'empreses en les quals poden invertir aquestes entitats, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic.

Finalment, s'amplien les figures reconegudes per a fons tancats. Es tracta de fons de deute que puguin invertir en préstecs, factures o efectes comercials, contribuint i millorant el finançament empresarial de companyies que hagin vist deteriorada la seva estructura financera a conseqüència de la pandèmia.

En relació amb les Institucions d'Inversió Col·lectiva, s'elimina el caràcter obligatori de l'informe trimestral, s'estableixen els mitjans telemàtics com a mitjà de comunicació per defecte i es flexibilitza el règim de diversificació d'inversions de les entitats de capital de risc.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top