Ajuts última milla pel sector turístic per a la digitalització de les empreses

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dijous 28 de desembre les bases reguladores del programa d’ajuts “Última Milla” per a projectes de digitalització d’empreses, associacions i entitats turístiques.

 

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria és de 104 milions d’euros. Els ajuts busquen mobilitzar aquells projectes “singulars i transformadors” que continguin millores en la digitalització i intel·ligència aplicats a la gestió, promoció, posada en valor i difusió per a destins i sector turístic.

 

Els ajuts regulats estan finançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència integrant-se en el component 14 (Programa de digitalització i intel·ligència per a destins i sector turístic).

 

L’objectiu és intensificar la digitalització de les empreses del sector turístic mitjançant la implantació de projectes tecnològics singulars i transformadors.

 

Qui es pot beneficiar d’aquests ajuts?

Les empreses del sector turístic que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat econòmica independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament i que entre les seves finalitats i activitats recullin la gestió, promoció, posada en valor i difusió dels recursos turístics classificades sota algun dels següents codis de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE):

 

1.º 493 Altre transport terrestre de passatgers.

2.º 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

3.º 4932 Transport por taxi.

4.º 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.

5.º 501 Transport marítim de passatgers.

6.º 5010 Transport marítim de passatgers.

7.º 503 Transport de passatgers por vies navegables interiors.

8.º 5030 Transport de passatgers por vies navegables interiors.

9.º 511 Transport aeri de passatgers.

10.º 5110 Transport aeri de passatgers.

11.º 5221 Activitats annexes al transport terrestre.

12.º 5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

13.º 5223 Activitats annexes al transport aeri.

14.º 551 Hotels i allotjaments similars.

15.º 5510 Hotels i allotjaments similars.

16.º 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.

17.º 5520 Allotjaments turístics altres allotjaments de curta estada.

18.º 553 Càmpings y aparcaments per a caravanes.

19.º 559 Altres allotjaments.

20.º 5590 Altres allotjaments.

21.º 56 Serveis de menjar i begudes.

22.º 561 Restaurants i llocs de menjar.

23.º 5610 Restaurants i llocs de menjar.

24.º 5621 Provisió de menjar preparat per a esdeveniments.

25.º 5629 Altres serveis de menjar.

26.º 7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

27.º 7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.

28.º 7911 Activitats de les agències de viatges.

29.º 7912 Activitats dels operadors turístics.

30.º 799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

31.º 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb els mateixos.

32.º 8230 Organització de convencions i fires de mostres.

33.º 855 Altra educació.

34.º 910 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.

35.º 9004 Gestió de sales d’espectacles.

36.º 9102 Activitats de museus.

37.º 9103 Gestió de llocs i edificis històrics.

38.º 9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

39.º 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.

40.º 9329 Activitats recreatives i entreteniment.

41.º 931 Activitats esportives

42.º 591.º Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió

43.º 592.º Activitats de gravació de so i edició musical.

44.º 7734.º Lloguer de mitjans de navegació.

45.º 7735.º Lloguer de mitjans de transport aeri.

 

Quines són les línies d’actuació?

Els projectes que es presentin a la primera convocatòria s’hauran d’emmarcar en una de les dues línies següents:

 

Línia 1:

Per a projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mig/alt i per a projectes de desenvolupament de caràcter aplicat amb risc tecnològic mig/alt. Aquesta línia està dotada amb 30 milions d'euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 300.000 euros i un màxim de 3 milions d'euros.

 

Línia 2:

Per a projectes d'implantació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix. Aquesta línia està dotada amb 24 milions d'euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 200.000 euros i un màxim de 750.000 euros.

 

Línia 3:

Ajuts amb caràcter de minimis per a projectes d'implantació i adopció per part de pimes de tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix o, en general, per a processos de digitalització de les seves activitats. Aquesta línia està dotada amb 50 milions d'euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 20.000 euros i un màxim d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent relativa als ajuts de minimis i futures modificacions d'aquesta.

 

Quin és el termini de presentació?

Del 14 de gener al 13 de març de 2024, ambdós inclosos. 

 

Vols més informació?

T’adjuntem el BOE i la web Portal de Ayudas del Mº de Industria, Comercio y Turismo - Objetivos (mincotur.gob.es)

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top